Hướng dẫn cài đặt SSL cho Hosting dùng Let’s Encrypt

Chào các bạn!

Trong bài viết này, Kỹ thuật xin hướng dẫn các bạn cài đặt SSL cho Hosting 123HOST dùng Let’s Encrypt

Bước 0: Truy cập vào trang web sau để lấy chứng chỉ SSL miễn phí https://gethttpsforfree.com/

Bước 1: Nhập thông tin tài khoản

 • Điền địa chỉ email của bạn
 • Nhấn vào đường link (how do I generate this?)
 • Làm theo hướng dẫn trên VPS Centos
 • Sao chép khóa công khai vào ô “Account Public Key
 • Nhấn “Validate Account Info

let_encrypt_hosting_01

Bước 2: Tạo CSR từ cPanel

 • Truy cập vào tài khoản cPanel của Hosting
 • Nhấn chọn SSL/TLS Manager trong menu Security

let_encrypt_hosting_02

 • Chọn mục Certificate Signing Requests (CSR)

let_encrypt_hosting_03

 • Điền đầy đủ các thông tin vào sau đó nhấn nút Generate để tạo CSR kèm theo Private Key.
 • Copy toàn bộ nội dung trong khung Encoded CSR và paste vào Step 2 ở trang https://gethttpsforfree.com. Click Validate CSR. Nếu đúng bạn sẽ thấy thông báo “Found Domains…”

let_encrypt_hosting_04

let_encrypt_hosting_05

Bước 3: API Requests

 • Sao chép và dán các dòng lệnh bên dưới vào cửa sổ terminal của VPS.
 • Sao chép và dán các chữ ký mã hóa hex xuất ra từ các lệnh trên vào trường bên dưới

let_encrypt_hosting_06

Bước 4: Verify Ownership

 • Sao chép và dán các dòng lệnh bên dưới vào cửa sổ terminal của VPS.
 • Sao chép và dán các chữ ký mã hóa hex xuất ra từ các lệnh trên vào trường bên dưới
 • Nhấn vào tùy chọn 2 file-base
 • Nhấn vào (how do I do it?) để xem hướng dẫn
 • Click “I’m now serving this file ….”

let_encrypt_hosting_07

Bước 5: Install Certificate

 • Sao chép toàn bộ nội dung trong khung Signed Certificate:

let_encrypt_hosting_08

 • Quay lại cửa sổ cPanel, nhấn chọn “Install and Manage SSL for your site (HTTPS)”

let_encrypt_hosting_09

 • Chọn domain cài đặt SSL, sau đó dán nội dung Certificate vào khung Certificate: (CRT)”. Nhấn “Autofill by Domain”.

let_encrypt_hosting_10

 • Nhấn Install Certificate để cài đặt chứng chỉ SSL
 • Sau khi cài đặt thành công sẽ thấy như sau:

let_encrypt_hosting_11

 • Truy cập vào website kiểm tra.

let_encrypt_hosting_12

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?