Hướng dẫn trích xuất và phục hồi 1 phần dữ liệu Backup

Chào các Bạn,

Mình xin hướng dẫn cách trính xuất và phục hồi lại phần dữ liệu đã trích xuất trên MySQL.

I. Trích xuất

Mở file data đã tiến hàng backup về.

Tìm các bảng cần trích xuất: ví dụ cần trích xuất bảng wp_options và wp_postmeta

unnamed-qq-screenshot20160917220749

Sau đó copy bỏ vào file chỉnh sửa như notepad ++, Lưu thành file filetrichxuat.sql theo bảng mã Utf-8 (chú ý bỏ tùy chọn BOM).

II. Restore

Đăng nhập vào PHPmyAdmin –> Drop bảng cần restore (wp_options và wp_postmeta). Sau đó chọn import file vừa trích xuất.

Chúc các Bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?