Hướng dẫn cài đặt LSCache cho PrestaShop

Giới thiệu

LSCache là một mô-đun bộ nhớ đệm dựa trên máy chủ được xây dựng trực tiếp trên LiteSpeed Web Server. Nó lưu các phiên bản tĩnh của các trang HTML nhằm tăng tốc độ truy cập lần tiếp theo cho các trang đó.

Trong bài viết này chúng ta sẽ cài đặt LSCache cho PrestaShop, Lưu ý trước cài chúng ta hãy hủy kích hoạt tất cả các plugin cache khác có trên website.

Cài đặt LSCache cho PrestaShop

Bước 1: Chúng ta tải Plugin LScache cho PrestaShop tại đây.

Bước 2: Đăng nhập vào trang quản trị của Prestashop với quyền quản trị.

Bước 3: Chúng ta truy cập vào Modules -> Module Manager ở cột bên trái.

Bước 4: Chúng ta Click vào nút Upload a module.

Bước 5: Chúng ta sẽ upload Plugin LScache đã tải ở bước 1 lên.

Bước 6: Sau khi upload lên thành công, chúng ta sẽ nhận được thông báo Module installed! , Chúng ta sẽ nhấp vào nút Configure.

Bước 7: Chúng ta bật Enable LiteSpeed Cache sau đó chọn SAVE để bật tính năng cache.

Như vậy là chúng ta đã hoàn tất cài đặt LSCache cho PrestaShop.

Kiểm tra website đã cài cache thành công

Sau khi đã cài đặt thành công Plugin Litespeed cache, Chúng ta có thể kiểm tra trang web của mình đã được cache thành công chưa bằng cách sau:

Bước 1: Chúng ta truy cập vào trang web sau: https://check.lscache.io/

Bước 2: Chúng ta nhập URL website cần kiểm tra vào ô Web Page URL sau đó bấm CHECK.

Chúng ta nhận được kết quả trả về LSCache is supported, LiteSpeed cache is a hit là website của chúng ta đã có Litespeed cache.

Tổng kết

Như vậy chúng ta đã kết thúc hướng dẫn cài đặt LSCache cho PrestaShop, hy vong qua bài viết sẽ giúp cho các bạn cài đặt thành công LSCache giúp tăng tốc cho website PrestaShop.

Rate This Article