Hướng dẫn sử dụng plugin LSCache trên Xenforo

Sau khi tiến hành cài đặt Add-on LiteSpeed Cache cho Xenforo và kích hoạt thành công, bạn không cần tùy chỉnh gì thêm. Tuy nhiên nếu muốn tinh chỉnh lại cấu hình cache của Add-on LiteSpeed Cache thì bạn có thể tham khảo hướng dẫn sau đây.

Home Page TTL

Thời gian tối đa tính bằng giây trước khi dữ liệu cache trang chủ/diễn đàn được làm mới.

Public TTL

Thời gian tối đa tính bằng giây trước khi dữ liệu cache toàn bộ trang được làm mới.

Login Cookie

Giá trị mặc định là _lscache_vary. Tùy chỉnh tên Login Cookie được sử dụng bởi plugin để xác định xem khách truy cập có đăng nhập hay không.

Cache Prefix

Thêm tiền tố alpha-numeric vào cache và purge tags. Điều này có thể được sử dụng để ngăn chặn sự cố khi sử dụng nhiều tiện ích bộ nhớ đệm LiteSpeed ​​trên cùng một máy chủ.

Purge Likes/Dislikes

Xóa cache likes/dislikes trong bài viết.

Update Guest Thread Views

Tùy chọn này cho phép cập nhật bộ đếm lượt xem khi khách xem một chủ đề. Nếu không được chọn, số lần truy cập của khách sẽ không được tính.

Do Not Cache URI

Danh sách URL không muốn lưu cache. Các url sẽ được so sánh với biến máy chủ REQUEST_URI. Mỗi URL nên được đặt trên một dòng.

Lưu ý: URL phải bắt đầu bằng “/”

Ví dụ để loại trừ http://www.example.com/excludethis.php, bạn nhập vào:
/excludethis.php

Tương tự như vậy, để loại trừ http://www.example.com/blog/excludethis.php, bạn nhập vào:
/blog/excludethis.php

Chúc các bạn thành công.

Rate This Article

Leave A Comment?