Hướng dẫn sử dụng Plugin Litespeed Cache trên WordPress

Sau khi tiến hành cài đặt plugin LiteSpeed Cache cho WordPress và kích hoạt thành công, bạn không cần tùy chỉnh gì thêm. Tuy nhiên nếu muốn tinh chỉnh lại cấu hình cache của plugin LiteSpeed Cache thì bạn có thể tham khảo hướng dẫn sau đây.

Manage: quản lý LiteSpeed Cache

Purge the Front Page: xóa cache trang chủ

Purge Pages: xóa cache các trang

Purge the error pages: xóa cache các trang báo lỗi 403, 404, 500

Purge all WordPress pages: xóa cache các trang tạo bởi plugin

Settings: cấu hình LiteSpeed Cache

General: Thiết lập các thông số cơ bản

Enable LiteSpeed Cache

Tùy chọn này cho phép bật tắt tính năng cache

Default Public Cache TTL

Tùy chọn này cho phép thiết lập thời gian cache mặc định cho toàn bộ trang, tối thiểu là 30 giây. Giá trị mặc định là 8 giờ. Các giá trị khác có thể là 1 giờ (3600), 1 ngày (86400), 1 tuần (604800), v.v…

Default Front Page TTL

Tùy chọn này cho phép thiết lập thời gian cache cho trang chủ, tối thiểu là 30 giây. Giá trị mặc định là 30 phút. Trang chủ là trang được cập nhật thường xuyên nhất, cũng là trang khách truy cập sẽ thấy đầu tiên, vì những lý do này nên thiết lập TTL giá trị nhỏ. Ngược lại nếu trang web không được cập nhật thường xuyên thì có thể sử dụng TTL dài hơn.

Default Feed TTL

Tùy chọn này cho phép thiết lập thời gian cache cho trang RSS Feed, trang feeds sẽ không bị cache. Gí trị mặc định là 0, không cache. Nếu có các bản tin được cập nhật liên tục, bạn sẽ không thể thiết lập được điều này vì bộ nhớ cache sẽ được xóa liên tục.

Default 404 Page TTL

Tùy chọn này cho phép thời gian cache cho trang 404, nếu thiết lập dưới 30 giây thì trang 404 sẽ không bị cache

Default 403 Page TTL

Tùy chọn này cho phép thời gian cache cho trang 403, nếu thiết lập dưới 30 giây thì trang 403 sẽ không bị cache

Default 500 Page TTL

Tùy chọn này cho phép thời gian cache cho trang 500, nếu thiết lập dưới 30 giây thì trang 500 sẽ không bị cache

Enable Cache for Commenters

Tùy chọn này cho phép kích hoạt cache cho bình luận

Purge All on upgrade

Tùy chọn này cho phép xóa toàn bộ cache khi nâng cấp wordpress, plugins, themes,… Khi mọi thứ thay đổi theo các phiên bản, bạn nên đánh dấu kiểm tra này.

Enable Separate Mobile View

Tùy chọn này cho phép kích hoạt cache cho thiết bị di động. Anh sách thiết bị, trình duyệt mobile hỗ trợ không được để trống khi tùy chọn này được bật

List of Mobile View User Agents

Danh sách thiết bị, trình duyệt mobile hỗ trợ. Nếu tùy chọn cache cho thiết bị di động không được bật thì danh sách này sẽ bị vô hiệu hóa. Khi được kích hoạt, danh sách này phải được điền vào các thiết bị di động, trình duyệt phổ biến.

Specific Pages: thiết lập cache cho các trang đặt biệt

Enable Cache for Login Page

Tùy chọn này cho phép bật/tắt tính năng cache cho trang đăng nhập. Thông thường việc này là cần thiết, tuy nhiên nên tắt tính năng này trong trường hợp trang đăng nhập có cài thêm công cụ để định danh người dùng.

Cache favicon.ico

Tùy chọn này sẽ cache các response favicon.ico nếu nó không tồn tại. Việc cache favicon giúp tránh việc gọi lại sau mỗi lần tải trang.

Enable Cache for PHP Resources

Một số themes, plugin yêu cầu tài nguyên để xử lý các requets PHP. Caching các trang này có thể cải thiện hiệu suất máy chủ bằng cách tránh các cuộc gọi PHP không cần thiết.

Tùy chọn này sẽ cache mọi tài nguyên PHP được tải theo theme, là các tài nguyên tĩnh như css, js vì vậy không cần thiết phải tải lại PHP mỗi lần làm mới website.

Purge Rules

Tick chọn vào trang cần thiết lập tự động xóa cache. Nên để thiết lập mặc định như hình bên dưới.

Tùy chọn All pages mặc định được vô hiệu hóa, khi kích hoạt tính năng này, dấu check tại tất cả các trang khác sẽ được bỏ qua.

Do Not Cache Rules

Thiết lập các trang không muốn cache. Nếu không có ngoại lệ, nên để mặc định.

URL List

Đây là danh sách các URL WordPress không được cache. Một số trang không nên được cache như là trang thanh toán WooCommerce, việc cấu hình để LiteSpeed Cache không cache các trang này là điều cần thiết.

Category List

Đây là danh sách các trang danh mục sản phẩm không nên cache

Avanced Settings

Check advanced-cache.php

Tùy chọn này có thể được bỏ chọn nếu website có sử dụng một plugin cache khác được sử dụng nhưng không cache toàn bộ trang web. Nếu website không sử dụng plugin cache khác thì tùy chọn này nên được kích hoạt.

Login Cookie

Tùy chọn này nên được sử dụng để cấu hình cookie đăng nhập nếu nhiều ứng dụng được sử dụng trên cùng một virtualhost với một plugin LSCache

Cache Tag Prefix

Tùy chọn này nên được cầu hình nếu có nhiều domain wordpress trong cùng một virtualhost

Debug

Admin IPs

Đây là danh sách địa chỉ IP của quản trị viên, phân cách nhau bởi dấu phẩy. IP của quản trị viên được sử dụng để gỡ lỗi và quản lý việc xóa cache

Debug Log

Tùy chọn này cho phép vô hiệu hóa các bản ghi gỡ lỗi. Nhật ký sẽ được ghi vào wp-content/debug.log

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?