Hướng dẫn đặt lại mật khẩu tài khoản quản trị WordPress

Chào các bạn!

Trong bài viết này, Kỹ thuật xin hướng dẫn các bạn khôi phục mật khẩu tài khoản quản trị WordPress.

Cách 1: Khôi phục mật khẩu bằng email quản trị

1. Đăng nhập vào trang quản trị website theo URL http://yoursite/wp-admin (yoursite là tên website của bạn)

2. Nhấn vào đường dẫn “Bạn quên mật khẩu?

wordpress_admin_01

3. Nhập email của tài khoản quản trị vào ô “Username or Email” và nhấn “Lấy mật khẩu mới

wordpress_admin_02

4. Kiểm tra email của bạn. Bạn sẽ nhận được email có đường dẫn để tạo mật khẩu mới. Lưu ý kiểm tra cả trong Spam.

Cách 2: Khôi phục mật khẩu từ databases bằng phpMyAdmin

Bạn sử dụng cách này trong trường hợp chức năng gửi mail trên hosting của bạn không hoạt động hoặc bạn quên địa chỉ email tài khoản quản trị.

1. Đăng nhập vào cPanel của hosting, kéo xuống mục Databases chọn phpMyAdmin.

wordpress_admin_03

2. Trong phpMyAdmin nhấn chọn database của website cần khôi mục mật khẩu. (Trường hợp hosting của bạn có nhiều domain, bạn cần chọn đúng database của website mà bạn cần khôi phục mật khẩu)

3. Chọn bảng có phần hậu tố là _users

4. Kéo đến cột user_pass, chọn dòng user muốn khôi phục mật khẩu. VD ở đây ta muốn khôi phục mật khẩu admin có ID là 1

wordpress_admin_04

5. Xóa đoạn mã trong đó đi và dán vào đoạn mã sau đây:

e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e

6. Quay lại màn hình đăng nhập vào trang quản trị website. Mật khẩu mới bây giờ là 123456. Bạn sử dụng mật khẩu này để đăng nhập, sau khi đăng nhập thành công tiến hành thay đổi mật khẩu tài khoản quản trị theo ý của bạn.

Chúc các bạn thành công.

Rate This Article

Leave A Comment?