Hướng dẫn chỉnh sửa cơ bản cho themes doanh nghiệp & dịch vụ.

Chào quý khách!

Kỹ thuật xin hướng dẫn quý khách chỉnh sửa các phần cơ bản trong website mẫu dành cho doanh nghiệp dịch vụ.

  • Đến với hướng dẫn này quý khách sẽ được hướng cách để chỉnh sửa các phần cơ bản như: Chỉnh tiêu đề trình duyệt, logo, thông tin chân trang (footer), số điện thoại hotline, slogan, chỉnh sửa các menu, widget.

Để hiểu rõ hơn kỹ thuật xin mời quý khách xem video clip hướng dẫn sau.

Chúc quý khách thành công.

Rate This Article

Leave A Comment?