Hướng dẫn cài đặt LSCache cho Magento version 2.x

Litespeed Cache là plugin WordPress dùng để kết hợp với Web Server LiteSpeed nhằm tăng tốc website WordPress của bạn gấp nhiều lần. Đồng tời tăng lượng online tối đa cho website. Litespeed Cache khi được cài đặt sẽ có nhiệm vụ kết nối với Litespeed Web Server trên máy chủ Hosting để bật / tắt cache và cấu hình các tham số cache nâng cao.

Đây là tính năng cao cấp mà chỉ khi sử dụng gói WordPress Hosting tại 123HOST hoặc mua thêm Addon cache mới có.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Plugin LiteSpeed Cache cho các mã nguồn Joomla, Drupal, Prestashop, Magento và Mediawiki

Lưu ý trước khi cài đặt

  • Nếu sử dụng Hosting tại nhà cung cấp khác (không phải tại 123HOST), quý khách có thể cài plugin này tuy nhiên không thể bật / tắt cache vì Web Server không hỗ trợ.
  • Trước khi cài đặt Plugin này, Quý khách cần gỡ bỏ các plugin cache khác đang cài đặt trên website của mình NẾU CÓ như WP Total Cache, WP Super Cache, WP Rocket để tránh xung đột.

Cài đặt LSCache cho mã nguồn Magento 2.x

Để cài đặt Litespeed cache cho Magento 2.x yêu cầu truy cập SSH, nếu không có SSH, Quý khách liên hệ nhà cung cấp để họ cung cấp kết nối này cho mình.

Sau khi đã SSH vào Hosting, Quý khách chuyển đến thư mục chứa mã nguồn Magento và nhập dòng lệnh sau:

php bin/magento deploy:mode:set developer

Sau đó, Quý khách download LiteMage package từ trang Github bằng lệnh sau:

wget https://github.com/litespeedtech/magento2-LiteSpeed_LiteMage/archive/master.zip

Giải nén file:

unzip master.zip

Tạo thư mục cho Plugin LiteMage:

mkdir -p app/code/Litespeed/Litemage

Di chuyển các file cài đặt vào thư mục vừa tạo:

mv magento2-LiteSpeed_LiteMage-master/* app/code/Litespeed/Litemage/

Quý khách thực hiện bật Plugin LiteMage bằng lệnh sau:

php bin/magento module:enable Litespeed_Litemage

Sau đó thực hiện nâng cấp hệ thống Magento

php bin/magento setup:upgrade

Recompile lại sử dụng lệnh nếu Quý khách dùng Magento version 2.0.6 trở lên

php bin/magento setup:di:compile

hoặc dùng lệnh này nếu phiên bản Magento của Quý khách từ 2.0.5 trở xuống hoặc có nhiều Store

php bin/magento setup:di:compile-multi-tenant

Sau đó, Quý khách đặt lại chế độ Production cho website:

php bin/magento deploy:mode:set production

Như vậy là chúng ta đã cài đặt LiteMage vào hệ thống Magento, tiếp theo chúng ta cần phải kích hoạt cho Plugin này hoạt động

Quý khách mở file .htaccess và thêm vào đoạn mã sau:

<IfModule LiteSpeed>
LiteMage on
</IfModule>

Sau đó, Quý khách đăng nhập vào trang quản trị của Magento với quyền Admin cao nhất và truy cập tới:

Store > Configuration > Advanced > System 

Tại đây, Quý khách chọn mục Full Page Cache và chọn Caching Application là LiteMage, sau đó lưu cấu hình này lại.

Xác thực trang web đã được cache thành công.

Sau khi đã cài đặt thành công Plugin Litespeed cache, Quý khách có thể kiểm tra trang web của mình đã được cache thành công chưa bằng cách sau:

Mở chế độ Debug của trình duyệt (F12 hoặc Ctrl + Shift + C) và truy cập tới tab Network, chọn tới dòng đầu tiên chứa địa chỉ URL của trang web quý khách muốn kiểm tra, tại khung hiển thị Headers – > Response Headers, nếu Quý khách thấy có dòng chữ:

X-LiteSpeed-Cache: hit, litemage

tức là trang web đã được cache thành công.

Chúc quý khách cài đặt thành công Plugin LiteSpeed cache cho website của mình.

Rate This Article

Leave A Comment?