Hướng dẫn bật Debug Mode cho vBulletin

Debug là một phần quan trọng của mọi dự án lập trình, được xem là công việc “bới lông tìm vết” các lỗi còn tồn tại trong sản phẩm. Đối với vBulletin thì việc bất chế độ Debug (sửa lỗi) có thể cung cấp thêm thông tin về cách mà mã nguồn vBulletin chạy, nếu có bất kỳ lỗi gì nó sẽ in ra màn hình nơi có lỗi để bạn có thể sửa chữa.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn bật debug cho mã nguồn vBulletin và kiểm tra các lỗi phát sinh nếu có.

Bật Debug Mode

Để làm được điều này, bạn cần phải chỉnh sửa file config.php nằm trong thư mục cài đặt website và thêm dòng sau:

$config['Misc']['debug'] = true;

Sau khi đã bật debug, bạn mở trình duyệt web và gõ địa chỉ có dạng view-source:tên_domain_của_bạn

Nếu website có lỗi sẽ hiển thị ra màn hình, ví dụ:

Tắt Debug Mode

Chỉnh sửa file config.php và loại bỏ đoạn mã được thêm vào ở trên hoặc đặt hai dấu gạch chéo (‘//’) ở phía trước của nó.

Chế độ debug có thể giúp bạn kiểm tra các lỗi phát sinh của website, tuy nhiên không nên sử dụng nó trên một trang web đã chạy chính thức, trừ khi thật cần thiết. Nó có thể phơi bày thông tin mã nguồn website làm suy yếu an ninh trên trang web của bạn.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?