Cấu hình hệ thống NukeViet 4.x(P1)

Chào các Bạn,

Kỹ thuật xin hướng dẫn cấu hình hệ thống NukeViet 4.x

1. Cấu hình site:

Truy cập thông qua menu ngang Thông tin / Cấu hình site

unnamed-qq-screenshot20160908200022

 • Domain của site: Tên miền chính
 • Đường dẫn đến site: Tên miền và thư mục chứa site
 • Đường dẫn tuyệt đối đến site: Đường dẫn đầy đủ đến thư mục chứa site
 • Thư mục chứa site: Tên thư mục chứa site (Nếu site đặt ở thư mục gốc thì không hiển thị tên thư mục ở đây)
 • Domain lưu cookies: Domain xác định dữ liệu cookies
 • Thư mục lưu cookies: Đường dẫn đến thư mục lưu cookies
 • Múi giờ của site: Hiển thị múi giờ site theo cấu hình

Cấu hình máy chủ:

 • Phiên bản NukeViet: Phiên bản NukeViet đang dùng
 • Phiên bản PHP: Phiên bản PHP được cài đặt trên máy chủ
 • Giao thức giữa máy chủ và PHP: Giao thức kết nối máy chủ và PHP, cài đặt tại máy chủ web.
 • Hệ điều hành máy chủ: Hệ điều hành được sử dụng tại máy chủ
 • Phiên bản Database: Thông tin về hệ quản trị CSDL

2. Cấu hình chung

a. Chế độ đóng cửa site

 • Site họat động bình thường
 • Đóng cửa, chỉ có quản trị tối cao truy cập: Nếu là người quản trị tối cao, sẽ truy cập website bình thường, ngược lại, hiển thị thông báo site đóng cửa.
 • Đóng cửa site, người điều hành chung truy cập: Nếu là người điều hành chung hoặc quản trị tối cao, sẽ truy cập bình thường, ngược lại hiển thị thông báo site đóng cửa.
 • Đóng cửa site, tất cả các admin truy cập: Nếu là quản trị module, người điều hành chung hay người quản trị tối cao, truy cập bình thường, ngược lại thông báo đóng cửa site.

Lưu ý:

 • Nếu là người quản trị, bạn cần đăng nhập hệ thống để xác định quyền hạn trong trường hợp đóng cửa site.
 • Có thể thay đổi dung thông báo tại Cấu hình site. Xem thêm: Nội dung thông báo khi site ngưng họat động

b. Email của site

Email chính của website, được dùng hiển thị trong các giao dịch, thông báo,.. đến người dùng.

c. Giao diện người quản trị

– Đây là giao diện ở khu vực quản trị (khác với giao diện ngoài site) mà bạn đang. Mặc định, NukeViet sử dụng giao diện có tên làadmin_default, bạn có thể xem code của gói giao diện này tại /themes/admin_default.
– Có thể cài đặt thêm các giao diện quản trị khác. Xem thêm Cài đặt giao diện khu vực quản trị (Bài viết đang soạn thảo)

d. Kiểu hiển thị ngày tháng năm, giờ phút

Định nghĩa các giá trị hiển thị thời gian trên hệ thống. NukeViet sử dụng l, d/m/Y H:i là giá trị mặc định.
Bạn có thể xem qua bảng giải thích về các ký tự này:

unnamed-qq-screenshot20160908200549 unnamed-qq-screenshot20160908200601

Ví dụ: Khi nhập l, d/m/Y H:i thì kết quả sẽ là (thời điểm hiện tại) Thứ năm, 19/11/2015, 09:25

e. Chế độ sử dụng SSL

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn.

SSL đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu được truyền giữa các máy chủ web và các trình duyệt được mang tính riêng tư, tách rời. SSL là một chuẩn công nghiệp được sử dụng bởi hàng triệu trang web trong việc bảo vệ các giao dịch trực tuyến với khách hàng của họ.

Rate This Article

Leave A Comment?