Hướng dẫn thêm addon domain trên DirectAdmin

Giới thiệu

Addon domain: là một loại tên miền được thêm vào hosting , có chức năng tương tự với domain chính và hoạt động hoàn toàn độc lập. Việc sử dụng addon domain sẽ giúp chúng ta dễ dang quản lý nhiều website trên cùng một host.

Bài viết này sẽ hướng dẫn thêm addon domain trên DirectAdmin.

Hướng dẫn thêm addon domain trên DirectAdmin

Đăng nhập vào Hosting Directadmin

Tại mục Account Manager, các bạn chọn tiếp Domain Setup.

Tiếp tục nhấn ADD NEW

Tiến hành điền thông tin domain mới cần addon , điền hoàn tất các bạn nhấn CREATE để để tạo domain

Nhận được thông báo như hình là đã addon domain thành công

Khi bạn thêm addon domain, hệ thống sẽ tự động tạo ra một thư mục có tên chính domain đó, đây chính là thư mục mà bạn cần upload dữ liệu để website hoạt động

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article