Hướng dẫn tạo tài khoản FTP trên Directadmin

Bài viết này sẽ hướng dẫn tạo tài khoản FTP trên Hosting Directadmin.

Hướng dẫn tạo tài khoản FTP trên Directadmin

Đăng nhập Hosting Directadmin

Mục Account Manager tiến hành chọn FTP Management

Nhấn Create FTP Account 

Sau đó tiến hành điền các thông tin tạo tài khoản –> tên tài khoản –> mật khẩu -> Nhấn Create để tạo.

Lưu ý: @123host-demo.xyz tức là bạn tạo FTP cho tên miền @123host-demo.xy

Tại mục:
FTP Username: Nhập username.
Password: có thể đặt theo mật khẩu của bạn hoặc click random.

Chọn kiểu FTP:

Domain: thì tài khoản này chỉ được truy cập vào duy nhất tên miền đã chọn.
ftp: được quyền truy cập vào puclic FTP của domain.
user: truy cập toàn bộ thư mục FTP của user.
Custom: Phân quyền đến 1 thư mục nhất định trên host.

Kết quả khi tạo sẽ cung cấp cho chúng ta thông tin username và password như sau:

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article