Hướng dẫn bật error_log trên Directadmin

Directadmin tạo ra file error_log cho phép bạn xem các lỗi được tạo ra bởi trang web của bạn. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các làm thế nào để xem error_log (bản ghi lỗi) trong file error_log bên trong source code.

Hướng dẫn bật error_log trên Directadmin

Đăng nhập vào Directadmin

Di chuyển tới mục Extra Features và chọn Select PHP Version

Chọn Options

Tìm đến log_errors và sửa giá trị Off thành On bằng cách chọn như ảnh.

 

Đến đây bạn đã bật error_log thành công. Nếu website bạn có lỗi sẽ hiển thị lỗi trong file error_log của source code.

File error_log được sinh ra, từ đây các lỗi của website sẽ được ghi vào file này:

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article