Hướng dẫn bật display_errors trên Directadmin

Directadmin tạo ra file display_errors cho phép bạn xem các lỗi được tạo ra bởi trang web của bạn. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các làm thế nào để xem error_log (bản ghi lỗi) hiển thị trên trình duyệt khi chúng ta truy cập.

Hướng dẫn bật display_errors trên Directadmin

Đăng nhập vào Directadmin

Di chuyển tới mục Extra Features và chọn Select PHP Version

Chọn Options

Tìm đến display_errors và sửa giá trị Off thành On bằng cách chọn như ảnh.

 

Đến đây bạn đã bật display_errors thành công. Nếu website bạn có lỗi sẽ hiển thị lỗi trên trình duyệt khi chúng ta truy cập. Từ đây chúng ta có thể tiến hành điều chỉnh source code để không còn lỗi.

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article