Hướng dẫn backup trên DirectAdmin

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách backup trên DirectAdmin.

Hướng dẫn backup trên DirectAdmin

Đăng nhập vào Hosting Directadmin

Tại mục Advanced Features chọnCreate/Restore Backups

Giao diện Backup sẽ hiện ra như hình. Nếu muốn backup lại các phần nào thì bạn tick vào và ngược lại bỏ tick nếu không muốn backup sau đó chọn CREATE BACKUP.

Thông báo là tiến trình backup đã được đưa vào hàng chờ.

Quá trình backup lâu hay nhanh là tùy thuộc vào dữ liệu của website, để xem quá trình backup thành công hay chưa truy cập Messages

Chúng ta có thể download file backup về máy tính bằng cách truy cập theo đường dẫn: File Manager => backups.

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article