Cách xem địa chỉ IP của Hosting Directadmin

Để trỏ tên miền về hosting là việc xác định địa chỉ IP của host đang sử dụng là gì. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách xem địa chỉ IP của host đang dùng.

Cách xem địa chỉ IP của Hosting Directadmin

Đăng nhập vào Hosting Directadmin

Trong trang quản trị của Hosting Dirctadmin chúng ta tìm đến chỗ View more như hình bên dưới:

Sau đó chọn “Account Configuration” như sau:

Tìm đến dòng IP sẽ nhìn thấy địa chỉ IP của host mà bạn đang sử dụng. Lấy cái địa chỉ IP đó và trỏ tên miền về.

Ngoài cách trên cách bạn có thể kiểm tra email có tiêu đề: “Thông báo kích hoạt HOSTING mới” tại mục “THÔNG TIN SERVER HOSTING” sẽ có thông tin IP và bộ Nameserver dành cho host của bạn.

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article