Cài đặt Plex Media Server trên Ubuntu

Cài đặt Plex Media Server trên Ubuntu

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt Plex Media Server trên Ubuntu.

Plex Media Server là một nền tảng thư viện đa phương tiện có nhiều tính năng cho phép chúng ta thực hiện tổ chức và phát trực tuyến video và âm thanh kỹ thuật từ mọi nơi. Plex server là một phần mềm miễn phí và đa nền tảng. Điều này có nghĩa là nó có sẵn cho Windows, Linux, FreeBSD, NAS và MacOS cùng với một loạt các ứng dụng máy khách để truyền phát video từ Plex media server.

Cài đặt Plex Media Server

Với bài hướng dẫn này Plex Media Server sẽ được tiến hành cài đặt trên VPS OS Ubuntu 20 LTS hoặc Server OS Ubuntu 20 LTS.

Cập nhật hệ thống

Để đảm bảo rằng tất cả các phụ thuộc của Plex Media Server đều được cập nhật, hãy thực thi lệnh bên dưới:

apt-get update && apt-get upgrade

Trong quá trình cập nhật hệ thống chúng ta chờ từ 5 phút đến 15 phút.

Cài đặt Plex Media Server

Chúng ta sẽ tiến hành sử dụng lệnh “wget” để tiến hành downfile cài đặt từ trang chủ Plex Media Server về VPS như sau:

wget https://downloads.plex.tv/plex-media-server/1.14.1.5488-cc260c476/plexmediaserver_1.14.1.5488-cc260c476_amd64.deb

Sử dụng lệnh dpkg để cài đặt các tệp *.deb (của bản phân phối Plex) mà chúng ta đã tải xuống bằng wget ở trên bằng cách thực thi lệnh sau:

dpkg -i plexmediaserver*.deb

Để khởi động Plex Media Server tự động khi khởi động Ubuntu, chúng ta sẽ tiến hành thực thi các lệnh sau:

systemctl enable plexmediaserver

systemctl start plexmediaserver

Để có thể kiểm tra trạng thái của Plex Media Server chúng ta thực thi lệnh bên dưới:

systemctl status plexmediaserver

Cấu hình Plex media server

Trước khi bắt đầu trình hướng dẫn cài đặt Plex, trước tiên chúng ta có thể tạo các thư mục sẽ lưu trữ các file của Plex media:

mkdir -p /opt/plexmedia/{movies,series}

Phân quyền cho phép người dùng plex đọc file, hãy nhập lệnh sau:

chown -R plex: /opt/plexmedia

Bây giờ chúng ta có thể tiến hành cấu hình máy chủ plex. Mở trình duyệt, gõ http://YOUR_SERVER_IP:32400/web và chúng ta sẽ được chuyển hướng đến trang web plex:

Ứng dụng plex được quản ở địa chỉ 103.97.125.178 và không được lưu trữ bởi Plex.

Để Plex hoạt động bình thường, chúng ta cần tạo một tài khoản. Nhấn nút Google, Facebook, Apple hoặc Email để tạo tài khoản Plex miễn phí. Nếu chúng ta muốn truy cập các tính năng cao cấp, hãy mua gói Plex Pass .

Sau khi đăng ký, chúng ta sẽ được chuyển hướng đến trang có thông tin về cách hoạt động của Plex, như hình dưới đây:

Tại đây chúng ta có thể xem video, nghe nhạc:

Giờ đây, chúng ta có thể cài đặt ứng dụng Plex trên Android, iPhone, Smart TV, Xbox, Roku hoặc bất kỳ thiết bị được hỗ trợ nào khác. Chúng ta có thể tìm thấy danh sách Ứng dụng & Thiết bị được hỗ trợ trên trang chủ của Plex hoặc chúng có thể cài đặt ứng dụng từ cửa hàng ứng dụng của thiết bị.

Vậy là đã hoàn thành quá trình cài đặt Plex Media Server trên VPS OS Ubuntu 20 LTS hoặc Server OS Ubuntu 20 LTS.

Chúc các bạn thành công!

 

Rate This Article