Quy định viết bài tại tailieu.123host.vn

1. Định dạng nội dung

Các định dạng này editor của WordPress hầu như đều hỗ trợ, chỉ cần click chuột chứ không cần viết mã. Tuy nhiên sau khi viết xong cần xem lại tại tab Text của editor. Phần hướng dẫn dưới đây sẽ giúp mọi người có thể kiểm tra lại để đảm bảo đã soạn thảo đúng.

1.1. Phải thuần text

Nếu thực hiện copy nội dung từ file word hoặc các phần mềm soạn thảo vào editor của WordPress ở chế độ Visual, vui lòng kiểm tra lại định dạng tại chế độ Text của WordPress editor. Tại đây chỉ cho phép các thẻ cơ bản của HTML như <li>, <br>, thẻ H (h1, h2..). Không sử dụng các thẻ khác như <html>, <body>, <head>.

1.2. Tiêu đề

Tiêu đề phải ngắn gọi, xúc tích. Không nên đặt tiêu đề quá 10 từ. Ví dụ:

  • Tiêu đề tốt: Hướng dẫn thay đổi phiên bản PHP tại cPanel
  • Tiêu đề không tốt: Hướng dẫn cách thay đổi phiên bản của PHP tại giao diện cPanel

1.3. Định dạng chỉ mục

Các chỉ mục phải thực hiện định dạng thẻ H với độ lớn giảm dần từ H2 đến H6 (H1 không dùng vì đã dùng cho tiêu đề). Ví dụ:

<h2>Phần 1</h2>
<h3>Chương 1.1</h3>
<h4>Tiểu mục 1.1.1</h4>
<h5>Đề mục 1.1.1.1</h5>
<h6>Đề mục con 1.1.1.1.1</h6>

1.4. Định dạng Text:

Gồm tô đậm và in nghiên.

<b>Tô đậm</b> hoặc <strong> Tô đậm </strong>
<i>In nghiêng</i> hoặc <em>In nghiêm</em>

1.5. Định dạng list (danh sách):

Nếu cần đánh số đầu danh sách thì dùng <ol> (wordpress sẽ tự hiển thị số). Nếu không cần thì dùng <ul>. Ví dụ:

<!– Comment: Danh sách có đánh số thứ tự –>
<ol>
<li>Phần tử 1</li>
<li>Phần tử 2</li>
</ol>
<!– Comment: Danh sách không đánh số thứ tự –>
<ul>
<li>Phần tử 1</li>
<li>Phần tử 2</li>
</ul>

1.6. Phân đoạn văn:

<!– Comment: thẻ p dùng để đánh dấu đoạn văn, tách riêng với những đoạn text bình thường–>
<p>Đoạn văn bản</p>

<!– Comment: br là thẻ đơn, nên bạn không cần thẻ đóng –>
Xuống dòng với <br>

<!– Comment: trích dẫn từ nguồn khác –>
<blockquote>”Tôi chuẩn man” ~ Cao Thái Sơn</blockquote>

1.7. Liên kết:

<a href=”địa chỉ liên kết”>Đây là một liên kết</a>
<a href=”địa chỉ liên kết” target=”_blank”>Liên kết này sẽ mở ở cửa sổ mới</a>

1.8. Ảnh

Hình ảnh phải upload tại tính năng Add Media của WordPress, không dùng link ảnh bên ngoài.

Size của ảnh chọn Fullsize

Định dạng nếu xem tại text sẽ như sau.

<img src=”đường dẫn đến ảnh” alt=”chú thích cho ảnh”/>

2. Các định dạng khác

2.1. Tag của WordPress

Nhìn bên phải của bài post sẽ có phần tag. Mọi người cần điền các tag liên quan đến bài viết vào. Số lượng tag từ 1 đến 5 tag. Ví dụ bài viết “Hướng dẫn sử dụng Cron Job tại cPanel” thì bài viết này liên quan đến cPanel, Cron Job. Vì vậy 2 tag có thể thêm vào là cpanel , cron job .

Lưu ý: Tên tag không viết hoa, phải viết thường. Nếu tag nhiều hơn 2 từ thì cứ viết ở giữa hai từ có space như thường (ví dụ “cron job”). Không thêm các ký tự vào giữa như cron-job hay cron+job

2.2. Chọn category phù hợp

Mỗi bài viết chọn một category phù hợp cho bài viết đó. Không chọn nhiều hơn một category

2.3. Status

Status của bài viết khi viết xong vui lòng để là Pending Review. Việt sẽ kiểm tra lại và public khi đã ok

Rate This Article

Leave A Comment?