Hướng dẫn khôi phục mật khẩu quản trị dịch vụ tại 123HOST

Giới thiệu

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách khôi phục lại tài khoản quản trị dịch vụ tại 123HOST tại trang https://client.123host.vn/?/clientarea/. Tài khoản là nơi bạn quản lý, gửi yêu cầu cho kỹ thuật để được hỗ trợ như các dịch vụ Hosting, Tên miền, Email, Thiết kế website,…vv

Thông qua hướng dẫn này bạn sẽ lấy lại thông tin đăng nhập nếu bạn quên thông tin đăng nhập này.

Hướng dẫn

Để khôi phục reset mật khẩu quản trị dịch vụ tại 123HOST bạn làm theo bước sau:

Bước 1: Truy cập link https://client.123host.vn/?/root&action=passreminder

Nhập email quản trị của bạn và nhấn Gởi mật khẩu cho tôi

Bước 2: Check email và xác nhận link reset

Mail bạn nhận khôi phục sẽ có dạng. Bạn kích vào link xác nhận như hình bên dứoi

Email kèm mật khẩu mới đã được gởi đến hòm thư mà quý khách cung cấp. Vui lòng kiểm tra mailbox một lần nữa

Bước 3: Check lại email để nhận thông tin

Kết luận

– Mật khẩu đặt bạn nên đặt lại phải là mật khẩu mạnh. Mật khẩu mạnh là mật khẩu dài tối thiểu 8 ký tự gồm ít nhất 1 ký tự hoa, 1 ký tự thường, 1 ký tự đặc biệt (%,$,*,&…vv) và ít nhất 1 ký tự số. Bạn có thể dùng trang https://passwordsgenerator.net/ để random mật khẩu.

– Lưu giữ mật khẩu ở nơi an toàn không chia sẽ mật khẩu cho nhiều người.

Rate This Article

Leave A Comment?