Hướng dẫn cách kiểm tra lỗi RAM trên máy chủ sử dụng Memtest+

Nếu chúng ta có một máy chủ (server) và bạn muốn kiểm tra tình trạng RAM của máy chủ có hoạt động tốt hay không, có lỗi nào về phần cứng đang xảy ra với RAM hay không, lúc này chúng ta có thể sử dụng công cụ Memtest+ được cung cấp sẵn trên các hệ điều hành của Red Hat (Như RHEL, CentOS).

Bài viết này sẽ hướng dẫn cài đặt và sử dụng Memtest+ để kiểm tra lỗi RAM trên máy chủ với CentOS 7.

Bước 1: Cài đặt Memtest+ trên CentOS 7

root@123host# yum install memtest86+ ... 
Running transaction Installing : memtest86+-4.20-12.el7.x86_64 1/1
Verifying : memtest86+-4.20-12.el7.x86_64 1/1 
Installed: memtest86+.x86_64 0:4.20-12.el7

Bước 2: Cấu hình Memtest+ để có thể boot vào Memtest+

root@123host# memtest-setup grub2 detected, installing template... 
grub 2 template installed.
 Do not forget to regenerate your grub.cfg by:
# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg Setup complete.

Bước 3: Thực hiện lệnh để thêm vào Grub boot

root@123host# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
...
Found memtest image: /boot/elf-memtest86+-4.20
done

Bước 4: Reboot máy chủ để vào giao diện Memtest+

Khi reboot, đến lúc chọn Menu boot, thực hiện chọn dòng boot của Memtest+

memtest

Giao diện memtest+ hoạt động:

memtest-screen

Chúc các bạn thành công!

Tagged:

Rate This Article

Leave A Comment?