Hướng dẫn kết nối OpenVPN trên iPhone

Hướng dẫn kết nối OpenVPN trên iPhone

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách kết nối OpenVPN trên iPhone.

OpenVPN là một phần mềm thương mại mã nguồn mở thực hiện kỹ thuật mạng riêng ảo (VPN) để tạo ra các kết nối site-to-site an toàn. Nó dùng một giao thức bảo mật tùy chỉnh sử dụng SSL/TLS để trao đổi khóa. Nó được viết bởi James Yonan và được phát hành theo giấy phép công cộng GNU (GPL).

OpenVPN cho phép các bên xác thực lẫn nhau bằng cách sử dụng khóa bí mật chia sẻ trước, chứng thư khoá công khai (public key certificate) hoặc tên người dùng/mật khẩu. Khi được sử dụng trong cấu hình multiclient-server, nó cho phép máy chủ phát hành một chứng thư xác thực cho mỗi client. Nó sử dụng thư viện mã hoá OpenSSL cũng như giao thức TLS một cách rộng rãi, và chứa nhiều tính năng kiểm soát và bảo mật.

Kết nối OpenVPN trên iPhone

Tải OpenVPN trên iPhone

Chúng ta tiến hành truy cập vào App Store sau đó tìm ứng dụng OpenVPN và tiến hành tải về điện thoại:

 

Tiến hành config file OpenVPN

Để có thể tiến hành config file OpenVPN chúng ta cần có 3 file cơ bản: *.crt, *.key, *.ovpn

Chúng ta tiến hành gom 3 file này lại vào file *.ovpn, và thêm các thẻ như sau:

Đối với file *.crt chúng ta thực hiện thêm cặp thẻ:

<cert>

....

</cert>

Đối với file *.key chúng ta thực hiện thêm cặp thẻ:

<key>

....

</key>

Sau khi tiến hành thêm hoàn tất, thực hiện lưu lại file *.ovpn mới.

Tiến hành import file vào ứng dụng OpenVPN trên iPhone

Thực hiện chuyển file vừa được config lại ở trên sang điện thoại. Chúng ta có nhiều các chuyển, có thể sử dụng có ứng dụng mạng xã hội để gửi file từ máy tính sang điện thoại.

Chúng ta thực hiện tải file *.ovpn trên điện thoại, kết quả như ảnh:

Sau đó thực hiện sao chép đến ứng dụng OpenVPN như sau:

Khi đã sao chép vào ứng dụng OpenVPN tiến hành thực hiện add file này để có thể import file vào ứng dụng:

Tiếp theo thực hiện chọn vào “Connect after import” và thực hiện chọn ADD:

Chúng ta sẽ nhận được hộp thoại có đồng ý cấu hình VPN không, chúng ta sẽ chọn “Allow”:

Khi allow thì sẽ tự động import VPN và cài đặt của điện thoại, sau khi thành công chúng ta có thể sử dụng VPN như sau:

Vậy là đã hoàn thành quá trình kết nối OpenVPN trên iPhone.

Chúc các bạn thành công!

Tagged:

Rate This Article