Hướng dẫn cấu hình rclone backup dữ liệu từ Server, VPS tới google drive

Chào các bạn, trong bài viết này, 123host sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình backup dữ liệu từ Server, VPS tới Google Drive.

Để có thể thao tác theo hướng dẫn này thì các bạn cần có 1 số kỹ năng như:

 • Biết cách truy cập vào VPS, Server thông qua SSH.
 • Biết cách sử dụng một số câu lệnh cơ bản của Linux.
 • Có tài khoản Google Drive.

Trong bài viết này sử dụng VPS với hệ điều hành CentOS 7.

Các bước thực hiện

Tải rclone

 • Tiến hành truy cập hệ thống Linux của các bạn thông qua SSH
 • Sử dụng câu lệnh sau để cài đặt rclone lên hệ thống
curl https://rclone.org/install.sh | sudo bash
 • Hệ thống sẽ thông  báo sau khi cài đặt xong:

Cấu hình rclone truy cập với Google Drive

 • Sử dụng câu lệnh sau để bắt đầu cấu hình rclone trên hệ thống:

rclone config

 • n và bấm Enter để chọn New remote:

 • Điền tên cho config mới này và bấm Enter

 • Hệ thống sẽ hiện ra danh sách các dịch vụ lưu trữ mà rclone hỗ trợ, ở đây Google Drive có mã là 13. Điền 13 và bấm Enter.

 • Tại mục client_id, bỏ trống và gõ Enter

 • Tương tự như vậy ở mục client_secret, bỏ trống và gõ Enter:

 • Tại mục “Scope that rclone should use when requesting access from drive:, chọn 1 và bấm Enter:

 • Tại mục ID of the root folder, bỏ trống và gõ enter thì rclone sẽ có quyền truy cập bắt đầu từ thư mục gốc của tài khoản Google Drive. Trong trường hợp bạn tạo riêng 1 thư mục để sử dụng cho rclone, bạn có thể lấy ID của thư mục này bằng cách truy cập vào folder cần sử dụng trên trình duyệt, ID của folder sẽ được hiển thị trên thanh Address:

 • Copy ID trên vào rclone và gõ Enter:

 • Tại mục “Service Account Credentials JSON file path” để trống và gõ Enter:

 • Tại mục “Edit advanced config” để trống và gõ Enter:

 • Tại mục “Remote config” gõ n và Enter:

 • Hệ thống sẽ hiển thị 1 đường dẫn để cấp phép truy cập cho rlone trên Google Drive:

 • Truy cập đường dẫn trên với tài khoản Google Drive của bạn

 • Chọn Allow để cấp phép truy cập cho rclone

 • Hệ thông sẽ hiển thị 1 đoạn code dùng để xác minh trên rclone

 • Copy vào rclone rồi bấm Enter.

 • Tại mục “Configure this as a team drive?” Bỏ trống và bấm Enter:

 • Hệ thống sẽ hiển thị 1 bảng thông tin về các thiết đặt vừa xong của bạn, nếu đã chính xác, chọn y và bấm Enter:

 • Chọn q để thoát khỏi rclone

Như vậy bạn đã cấu hình xong cho rclone để thao tác trên thư mục Google Drive của bạn.

Test upload rclone

Tiến hành upload thử 1 file trên hệ thống tới thư mục trên Google Drive bằng cách:

 • Tạo 1 file để upload

touch test.txt

 • Sử dụng câu lệnh sau để upload lên thư mục trên Google Drive “grive-backup” là tên config của rclone mà bạn đã tạo:

rclone copy test.txt grive-backup:

 • Như vậy bạn đã upload thành công:

 • Trên Google Drive cũng đã có file vừa upload

 

Rate This Article