Hướng dẫn cài đặt web server OpenLiteSpeed trên CentOS 7

Chào các bạn,

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt web server OpenLiteSpeed trên CentOS 7

Giới thiệu về OpenSliteSpeed

OpenLiteSpeed là một phiên bản mã nguồn mở của LiteSpeed Web Server Enterprise, được phát triển và liên tục cập nhật bởi cùng 1 team phát triển. Mặc dù là phiên bản mã nguồn mở nhưng OpenLiteSpeed vẫn có đầy các tính năng quang trọng tạo nên thương hiệu của phiên bản thương mại.

Tại sao lại chọn OpenLiteSpeed?

– Nhẹ và yêu cầu ít tài nguyên để hoạt động

– Hiệu năng cao

– Có sẵn giao diện quản lý Web Interface

– Tương thích với module rewrite của Apache

Cài đặt OpenLiteSpeed từ Repositories

Thêm Repositories vào hệ thống

rpm -ivh http://rpms.litespeedtech.com/centos/litespeed-repo-1.1-1.el7.noarch.rpm

Cài đặt OpenLiteSpeed và Epel-release

yum install epel-release -y

yum install openlitespeed -y

Cài đặt PHP

yum install lsphp56 lsphp56-common lsphp56-mysql lsphp56-gd lsphp56-process lsphp56-mbstring lsphp56-xml lsphp56-mcrypt lsphp56-pdo lsphp56-imap lsphp56-soap lsphp56-bcmath

ln -sf /usr/local/lsws/lsphp54/bin/lsphp /usr/local/lsws/fcgi-bin/lsphp5

Start Litespeed Web server

/usr/local/lsws/bin/lswsctrl start

Sau đó chúng ta login vào Control Panel của OpenLiteSpeed bằng đường dẫn

https://[IP của VPS]:7080

Tài khoản đăng nhập mặc định là “admin” và password là “123456”, các bạn lưu ý đổi password phức tạp ngay sau khi đăng nhập.

Tạo Virtual Host trên OpenLiteSpeed

Các bạn truy cập vào phần Virtual Hosts và tạo một vhost mẫu như sau:

Các đường dẫn Virtual Host Root * và Config File * các bạn có thể sử dụng đường dẫn mặc định theo hướng dẫn của OpenLiteSpeed bằng cách nhấp vào dấu (?) bên cạnh, copy mẫu có sẵn trong hướng dẫn hiện ra và thay thế domain của bạn vào.

Sau đó bạn vào tab General, cấu hình đường dẫn tới Document Root của website

Sau đó bạn thực hiện tạo các thư mục như cấu hình đã nêu trên bằng cách truy cập SSH vào máy chủ, sử dụng lệnh sau:

mkdir /usr/local/lsws/domain.com/

Restart lại OpenLiteSpeed, kiểm tra tại Dashboard vhost có báo lỗi gì không

Cấu hình Listener

Mặc định, OpenLiteSpeed sử dụng port 8088, nếu các bạn muốn chạy các vhost OpenLiteSpeed trên port 80 hoặc 443, các bạn phải cấu hình lại Listener như sau:

Truy cập vào mục Listener, tạo mới 1 Listener như sau:

Nếu các bạn chỉ chạy HTTP, các bạn có thể tạo với thông tin như sau:

Hoặc tạo thêm Listener cho port 443 và sử dụng Secure Layer, lưu ý, HTTPS yêu cầu SSL nên bạn phải có chứng chỉ SSL thì mới có thể Start được Listener Secure trên port 443

Sau đó, các bạn phải vào từng Listener và Add vhost tại mục Virtual Host Mappings vào để các vhost có thể chạy trên port mong muốn.

Sau đó, các bạn truy cập và kiểm tra thử domain của bạn đã hoạt động ổn định chưa bằng cách truy cập vào trình duyệt, các bạn có thể tạo thử 1 file info.php tại /usr/local/lsws/domain.com/ và dán vào nội dung sau:

<?php
phpinfo();
?>

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc cài đặt web server OpenLiteSpeed. Chúc các bạn cài đặt thành công.

Rate This Article

Leave A Comment?