Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ncftp

Chào các bạn,

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn dùng ncftp để chuyển dữ liệu giữa các máy chủ có hỗ trợ giao thức FTP.

Ví dụ bạn có một hosting và một VPS, nếu bạn muốn chuyển dữ liệu từ hosting sang VPS thì bình thường bạn phải nén source rồi tải về máy tính cá nhân, sau đó mới up lên lại VPS. Hoặc là sẽ nén lại để trong thư mục public_html của hosting rồi dùng wget trên VPS để tải về. Nhưng ở cách 1 thì sẽ tốn thời gian vì phải chuyển dữ liệu 2 lần. Còn cách 2 thì nếu dung lượng hosting không cho phép bạn tạo thêm bản nén thì sao?

Giải pháp đó là ta sẽ dùng ncftp để kết nối FTP từ VPS đến hosting kia thông qua tài khoản FTP của hosting. Sau đó ta sẽ tải về những phần mà ta muốn về VPS với tốc độ rất nhanh.

Cài đặt NCFTP

  • Đầu tiên ta sẽ chạy lệnh cài đặt thêm repo cho VPS.

#yum install epel-release

  • Cài đặt ncftp

#yum install ncftp

Sử dụng ncftp

Đầu tiên ta cần phải tạo một tài khoản FTP trên hosting.

Bạn có thể xem hướng dẫn tạo tài khoản FTP trên hosting tại đây.

Khi đã có tài khoản FTP, ta bắt đầu kết nối FTP bằng ncftp từ VPS đến hosting.

#ncftp -u <username> -p <password> <ip/hostname>

Vậy là ta đã truy cập được đến thư mục nơi tài khoản FTP trỏ tới.

Bạn có thể gõ một số lệnh để kiểm tra.

Để tải dữ liệu từ hosting về VPS, dùng lệnh:

ncftp /<path1> > get -R <path2>

Với get là lệnh tải về.

-R là tải về toàn bộ thư mục và file được chỉ định.

<path1> là đường dẫn đến file, thư mục bạn muốn tải về.

<path2> là đường dẫn lưu trên VPS của bạn.

Để tải dữ liệu từ VPS lên hosting, dùng lệnh:

ncftp /<path1> >put -R <path2>

Với <path1> là đường dẫn trên hosting mà bạn muốn tải file lên vào đó,

put là lệnh tải lên,

-R là tải lên toàn bộ file và thư mục con bên trong nếu bạn tải lên một thư mục,

<path2> đường dẫn trên VPS chứa file, thư mục bạn muốn tải lên.

Đầu tiên bạn phải di chuyển đến thư mục mà bạn muốn lưu file.

ncftp / > mkdir ruby (tạo thư mục sẽ chưa file được up lên)

ncftp / > cd ruby (di chuyển vào thư mục ruby)

ncftp /ruby > put -R domain/rubygems-1.4.2 (tải lên thư mục rubygems-1.4.2 vào thư mục ruby, tham số -R là để tải toàn bộ file và thư mục con trong thư mục rubygems-1.4.2)

Đó là cách tải dữ liệu từ hosting về VPS, cũng như tải dữ liệu từ VPS lên hosting dùng ncftp.

Bạn cũng có thể dùng một số lệnh khác như xóa file, tạo file mới, di chuyển file, đổi tên,… như trên Linux bình thường.

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?