Hướng dẫn tạo tài khoản FTP trên Cpanel

Chào Qúy Khách,

Kỹ thuật xin hướng dẫn tạo tài khoản FTP  trên Cpanel

Bước 1: Đăng nhập Cpanel –> Mục FILES –> Chọn FTP Accounts

Unnamed QQ Screenshot20160830195914

Bước 2: Điền các thông tin tạo tài khoản –> tên tài khoản –> mật khẩu –> Đường đẫn thư mục home cho tài khoản –> hạn mức dung lượng cho tài khoản. –> Create FTP Account

Unnamed QQ Screenshot20160830195935

Bước 3: Sau khi tạo thông tin tài khoản được hiển thị như sau:

Unnamed QQ Screenshot20160830195951

Bước 4: Để sử dụng Khách hàng bấm vào mục Configure FTP Client sẽ thấy hiển thị thông tin đăng nhập và phần mềm gợi ý sử dụng

Unnamed QQ Screenshot20160830200014

Chúc Qúy Khách thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?