Hướng dẫn tạo tài khoản FTP trên Cpanel

Chào Qúy Khách,

Kỹ thuật xin hướng dẫn tạo tài khoản FTP  trên Cpanel

Bước 1: Đăng nhập Cpanel –> Mục FILES –> Chọn FTP Accounts

Bước 2: Điền các thông tin tạo tài khoản –> tên tài khoản –> mật khẩu –> Đường đẫn thư mục home cho tài khoản –> hạn mức dung lượng cho tài khoản. –> Create FTP Account

Chúc Qúy Khách thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?