Hướng dẫn cài đặt Server Team Fortress 2 trên CentOS 7

Chào mọi người,

Hôm nay Kỹ thuật sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt một Server riêng chạy Team Fotress 2 trên CentOS 7. Mục đích là để hội bạn có một nơi để chơi Team Fotress 2 những lúc rảnh.

Hướng dẫn cài đặt

Cài các bộ phần mềm cần thiết

Thời điểm hiện tại, Team Fortress 2 được cung cấp trên nền tảng Steam, vì vậy cần cài đặt Steam Client (Trên Linux cần cài SteamCMD)

Cài đặt thư viện cho server CentOS 7 (nếu chưa có):

yum install libgcc

Tạo user dùng để chạy steamcmd an toàn, ngăn cách với phần còn lại của hệ điều hành.

useradd –m team

Truy cập bằng user csserver

su – team

Tạo thư mục SteamCMD để chứa file cài đặt steamcmd

mkdir ~/steamcmd

cd ~/steamcmd

Tải và giải nén SteamCMD cho Linux

curl -sqL 'https://steamcdn-a.akamaihd.net/client/installer/steamcmd_linux.tar.gz' | tar zxvf –

Chạy SteamCMD

cd ~/steamcmd

./steamcmd.sh

Nếu có tài khoản steam thì có thể dùng, không thì đăng nhập với anonymous

login anonymous

Cài đặt Server Team Fortress 2

force_install_dir /home/team/teamfortress

app_update 232250 validate

Với 232250id của game Team Fortress 2 (có thể truy cập link này để xem id của game được quy định).

Trong quá trình tải về và cài đặt khi gặp thông báo Success! App ’232250′ fully installed tức là đã cài đặt thành công.

Gõ lệnh quit để thoát steamcmd.

Cấu hình Server Team Fortress 2

Tạo tập tin cấu hình:

vi /home/team/teamfortres/tf/cfg/server.cfg

Thêm vào 2 dòng:

hostname "ServerName"
rcon_password RconPassword

Chỗ này bạn có thể nhập “ServerName” tùy ý, và mật khẩu “RconPassword” tùy chọn.

Khởi động Server Team Fortress 2

Để khởi động Server Team Fortress 2 ta sẽ chạy trong screen cho dễ quản lý:

screen -S teamfortress2-server

Chạy lệnh:

/home/team/teamfortress/srcds_run -console -game tf +map cp_badlands +maxplayers 24
echo "TF2 Server Started

Giờ thì bạn có thể đăng nhập vào game, tìm đến Server vừa tạo và vào phòng chơi cùng bạn bè.

Chúc mọi người cài đặt thành công và có những trận bắn hay bên bạn bè lúc rảnh.

Thân!

Rate This Article

Leave A Comment?