Hướng dẫn cài đặt Laravel trên VPS Directadmin ở 123HOST

Chào mọi người,

Hôm nay Kỹ Thuật sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt mã nguồn Laravel trên VPS chạy Directadmin ở 123HOST.

Bước 1: Tạo hosting chạy website

Mọi người có thể tham khảo hướng dẫn này.

Bước 2: Xóa hết các file được tạo ra đi kèm trong lúc tạo hosting.

Đăng nhập vào Directadmin với thông tin user vừa tạo ở Bước 1, tiếp đó nhấn vào nút Files như hình bên dưới để vào File Manager.

Rồi nhấn tiếp như hình bên dưới để vào thư mục public_html, chính là nơi chứa source code.

Sau đó nhấn Select All để chọn tất cả và nhấn Delete để xóa các file đã chọn như hình:

Vậy là dọn dẹp xong các file không cần thiết.

Bước 3: Cài Laravel vào thư mục chứa source code.

ssh với tài khoản root vào VPS (Tài khoản root của mỗi VPS đều có trong phần Quản Lý của từng VPS, đăng nhập vào client.123host.vn, vào từng VPS để xem).

Tiếp đó gõ lệnh “cd” vào đúng thư mục public_html của site cần cài laravel để thao tác.

Ví dụ ở Bước 1 ta tạo 1 hosting có username là abc chạy site abc.com thì gõ lệnh:

cd /home/abc/domains/abc.com/public_html

Rồi gõ lệnh tiếp theo để cài laravel:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel .

(Ở bước này thì trên VPS mặc định là không có cài sẵn composer, do vậy cần cài thêm composer bằng lệnh sau:
yum install git -y
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Còn nếu VPS đã có sẵn composer rồi thì không cần cài lại.
)

Đợi tới khi xong sẽ báo thành công như hình:

Vậy là xong việc cài laravel.

Bước 4: Phân quyền thư mục chứa source code.

Vẫn đứng ở thư mục public_html, gõ lệnh:

chown -R <user>. .

Với <user> là user vừa tạo ở trên.

Ví dụ với user abc vừa tạo ở trên:

chown -R abc. .

Bước 5: Cấu hình rewrite rule để website chạy đúng.

Tạo file .htaccess trong thư mục public_html, điền vào mấy dòng bên dưới:

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteRule ^(.*)$ public/$1 [L]
</IfModule>

Vậy là xong.

Như mọi người thấy là việc cài đặt Laravel khá đơn giản.

Chúc mọi người thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?