Hướng dẫn cài đặt Jenkins trên CentOS 7

Giới thiệu

Jenkins là một công cụ mã nguồn mở dùng để quản lý việc tích hợp, deploy nhiều loại source code khác nhau, xây dựng các tác vụ tự động hoá v.v.

Trong bài viết này 123host sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Jenkins trên CentOS7.

Hướng dẫn

Cài đặt OpenJDK 8

Sử dụng câu lệnh sau để cài đặt OpenJDK 8

yum install -y java-1.8.0-openjdk-devel

Cài đặt Jenkins repo

 • Import GPG key:

curl --silent --location http://pkg.jenkins-ci.org/redhat-stable/jenkins.repo | sudo tee /etc/yum.repos.d/jenkins.repo

 • Add repo vào hệ thống:

rpm --import https://jenkins-ci.org/redhat/jenkins-ci.org.key

 • Sử dụng câu lệnh sau để cài đặt Jenkins repo cho CentOS 7:

yum install -y jenkins

 • Start Jenkins:

systemctl start jenkins

 • Cấu hình cho Jenkins khởi động cùng với hệ thống:

systemctl enable jenkins

Cấu hình Jenkins

 • Truy cập vào đường dẫn có dạng http://IP_SERVER_CAI_DAT_JENKINS:8080
 • Giao diện sau khi truy cập sẽ như sau:

 • Password để Unlock Jenkin được lưu tại đường dẫn màu đỏ trên hình. Tiến hành chạy lệnh sau trên Terminal để hiển thị password:

cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword

 • Nhập password lấy được và bấm Continue:

 • Click chọn “Install suggested pluggins:

 

 • Hệ thống sẽ tiến hành cài đặt:

 • Hệ thống sẽ yêu cầu bạn tạo User Admin sau khi cài đặt xong. Tiến hành nhập các thông tin cần thiết và bấm Continue:

 • Hệ thống sẽ yêu cầu bạn cấu hình Jenkins URL, bạn có thể giữ nguyên cấu hình này và bấm Save and Finish:

 • Như vậy bạn đã cấu hình bước đầu xong cho Jenkins, Click Start để bắt đầu sử dụng

 • Giao diện của Jenkins sau khi được cấu hình:

Như vậy là bạn đã hoàn tất việc cài đặt và cấu hình các bước ban đầu để sử dụng Jenkins.

Rate This Article

Leave A Comment?