Hướng dẫn cài đặt Gitlab trên CentOS 7

Chào các bạn,

Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Gitlab trên máy chủ riêng của mình.

Về Gitlab

Cho những ai chưa biết về Gitlab, Gitlab là một công cụ quản lý mã nguồn tương tự như Github hay Bitbucket được cài đặt trên máy chủ riêng của bạn. Gitlab cung cấp 3 phiên bản là Gitlab.com, Gitlab CE và Gitlab EE. Gitlab.com là một repository tương tự như Github, các bạn sẽ PULL, PUSH code lên máy chủ của Gitlab. Phiên bản CE – Community Edition – là phiên bản mã nguồn mở, được phát triển bởi cộng đồng và Gitlab Team, phiên bản EE – Enterprice Edition – được phát triển dựa trên phiên bản CE nhưng có thêm nhiều tính năng nâng cao và yêu cầu License để sử dụng các tính năng nâng cao đó. Nếu bạn cài đặt bản EE mà không có License thì chỉ sử dụng được những tính năng có trên phiên bản CE mà thôi.

Cài đặt Gitlab

Phiên bản Enterprise Edition

curl https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ee/script.rpm.sh | sudo bash
sudo EXTERNAL_URL="http://domain.com" yum install -y gitlab-ee

Phiên bản Community Edition

curl https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ce/script.rpm.sh | sudo bash
sudo EXTERNAL_URL="http://domain.com" yum install -y gitlab-ce

Thay thế domain.com bằng domain bạn muốn chạy Gitlab.

Sau khi hoàn thành việc cài đặt, bạn truy cập vào tên domain của bạn và đặt password cho user “root”

Đăng nhập vào Gitlab thành công

Cài đặt SSL Let’s Encrypt cho Gitlab

Các bạn truy cập vào file /etc/gitlab/gitlab.rb và chỉnh sửa các cấu hình sau.

external_url = 'https://domain.com' # Thêm https vào URL của bạn
letsencrypt['enable'] = true # Enable Let's Encrypt
letsencrypt['contact_emails'] = ['admin@domain.com'] # Chọn email để Let's Encrypt thông báo khi gia hạn SSL
letsencrypt['auto_renew'] = true # Enable auto renew
letsencrypt['auto_renew_hour'] = 12 # Thời gian renew là 12 tiếng 1 lần
letsencrypt['auto_renew_day_of_month'] = "*/7" # Renew 7 ngày trong tuần

Sau đó các bạn lưu file này lại và chạy lệnh sau để cập nhật lại cấu hình của Gitlab, Gitlab sẽ thực hiện chứng thực SSL sau khi cập nhật

gitlab-ctl reconfigure

Truy cập lại đường dẫn Gitlab của bạn và kiểm tra lại. Good luck and have fun 😀

 

Rate This Article

Leave A Comment?