Hướng dẫn cài đặt CyberPanel trên CentOS 7

Chào mọi người,

Bài viết này Kỹ Thuật sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt CyberPanel trên CentOS 7. Đây là một Control Panel giao diện web thông dụng.

Cài đặt

Đầu tiên cần update Server:

yum update -y

Tải file cài đặt về và chạy cài đặt:
wget -O installer.sh https://cyberpanel.net/install.sh
chmod 755 installer.sh
sh installer.sh

Xuất hiện thông báo lựa chọn:

CyberPanel Installer v2.0

1. Install CyberPanel.
2. Install Addons.
3. Exit.

Please enter the number[1-3]: 1

Bước tiếp theo:

CyberPanel Installer v2.0

RAM check : 101/3950MB (2.56%)
Disk check : 1/48GB (3%) (Minimal 10GB free space)

1. Install CyberPanel with OpenLiteSpeed.
2. Install Cyberpanel with LiteSpeed Enterprise.
3. Exit.

Please enter the number[1-3]: 1

Chỗ này nếu bạn dùng LiteSpeed Enterprise thì chọn 2, còn xài OpenLiteSpeed free thì chọn 1, ở đây Kỹ Thuật chọn 1.

Tiếp theo sẽ được hỏi nhập mật khẩu admin, có các lựa chọn mật khẩu 1234567, hoặc là nhờ trình cài đặt tạo mật khẩu ngẫu nhiên giúp, hoặc là nhập mật khẩu tùy chọn.

Please choose to use default admin password 1234567, randomly generate one (recommended) or specify the admin password?
Choose [d]fault, [r]andom or [s]et password: [d/r/s] r

Chỗ này Kỹ Thuật chọn mật khẩu ngẫu nhiên, nhập r.

Sau đó sẽ được hỏi một số thông tin:

Replace JS/CSS files to JS Delivr?
This may improve panel loading speed in Asia Pacific region...
Please select [y/N]: y

Install Memcached extension for PHP?
Please select [y/N]: y

Install LiteSpeed Memcached?
Please select [y/N]: y

Install Redis extension for PHP?
Please select [y/N]: y

Install Redis?
Please select [y/N]: y

Lúc này CyberPanel sẽ bắt đầu cài đặt, khi cài xong sẽ hiển thị kết quả ra màn hình:

Đăng nhập trên trình duyệt với thông tin trên là xong.

Vậy là đã xong bài hướng dẫn cài đặt CyberPanel trên CentOS 7.

Chúc mọi người thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?