Hướng dẫn cài đặt BigBlueButton trên Ubuntu 16.04

Chào các bạn,

Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cài đặt BigBlueButton trên máy chủ Ubuntu 16.04.

Giới thiệu

BigBlueButton (BBB) là phần mềm mã nguồn mở Web Conferencing hướng đến đối tượng làm giáo dục, dạy học online. BBB có sẵn một giao diện người dùng được thiết kế trực quan và hiện đại, người học không cần phải mất nhiều thời gian để làm quen hoặc sử dụng. Các tính năng hỗ trợ giảng dạy của BBB cũng rất đa dạng và phong phú, ngoài ra BBB còn được tối ưu để đảm bảo độ trễ thấp nhất và đồng thời chất lượng video tốt nhất có thể trong quá trình giảng dạy trực tuyến.

Cài đặt BigBlueButton trên Ubuntu 16.04

Cấu hình đề nghị của máy chủ khi cài đặt BBB để đảm bảo dịch vụ hoạt động ổn định:
4 GB RAM
4 Core CPU
Ubuntu 16.04 64bit

Các bạn cần cập nhật các package lên phiên bản mới nhất, sử dụng các lệnh sau:

sudo apt-get install haveged
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade

Thêm BBB repository

wget https://ubuntu.bigbluebutton.org/repo/bigbluebutton.asc -O- | sudo apt-key add -
echo "deb https://ubuntu.bigbluebutton.org/xenial-200/ bigbluebutton-xenial main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/bigbluebutton.list
apt-get update

Sau đó cài đặt BBB bằng lệnh sau

sudo apt-get install bigbluebutton

Thực hiện restart BigBlueBluebutton sau khi cài đặt thành công

bbb-conf --restart

Cái đặt domain cho BigBlueButton để đưa vào hoạt động trên môi trường Internet

bbb-conf --setip bbb.domain.com

Cài đặt API demo để test thử nghiệm dịch vụ

sudo apt-get install bbb-demo

Truy cập vào đường dẫn http://bbb.domain.com để test thử Demo

Các bạn có thể cài thêm Plugin client-check để kiểm tra các vấn đề của client khi kết nối đến server

sudo apt-get install bbb-check

Truy cập vào đường dẫn http://bbb.domain.com/check để kiểm tra

Cài đặt SSL cho BigBlueButton

sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
sudo apt-get update
sudo apt-get install python-certbot-nginx
sudo certbot -i nginx -d bbb.domain.com

Sau khi Certbot cấu hình cho Nginx chạy HTTPS thành công, các bạn mở file
/var/lib/tomcat7/webapps/bigbluebutton/WEB-INF/classes/bigbluebutton.properties

và đổi URL của server qua

bigbluebutton.web.serverURL=https://bbb.domain.com

Tiếp đó edit các link đường dẫn của dịch vụ qua HTTP tại file
/usr/share/red5/webapps/screenshare/WEB-INF/screenshare.properties

jnlpUrl=https://bbb.domain.com/screenshare
jnlpFile=https://bbb.domain.com/screenshare/screenshare.jnlp

Thay thế tất cả các đường dẫn HTTP bằng HTTPS bằng lệnh

sed -e 's|http://|https://|g' -i /var/www/bigbluebutton/client/conf/config.xml

Mở file /usr/local/bigbluebutton/core/scripts/bigbluebutton.yml và edit đường dẫn

playback_host: https://bbb.domain.com

Mở file /var/lib/tomcat7/webapps/demo/bbb_api_conf.jsp và edit đường dẫn

String BigBlueButtonURL = "https://bbb.domain.com/bigbluebutton/";

Restart BigBlueButton để những thay đổi trên có hiệu lực

bbb-conf --restart

Auto renew bằng lệnh cronjob -e 

15 3 * * * certbot renew --noninteractive --post-hook "bbb-conf --restart"

Sau đó các bạn thực hiện truy cập vào lại đường dẫn https://bbb.domain.com và kiểm tra website đã chạy qua HTTPS chưa nhé. Chúc các bạn thành công 😀

Kết nối Moodle với BigBlueButton

Moodle là phần mềm chuyên sâu về đào tạo trực tuyến và được hầu hết các trường danh tiếng trên thế giới sử dụng. Khi được tùy biến, Moodle sẽ đặc biệt mạnh và uyển chuyển trong đào tạo trực tuyến. Plugin BigBlueButtonBN của Moodle cho phép liên kết nền tảng Moodle với BBB để sử dụng lợi thế về khả năng truyền tải audio, video, slide trực tuyến của BBB vào Moodle. Nếu các bạn chưa cài đặt Moodle server, các bạn có thể tham khảo hướng dẫn Cài đặt Moodle trên CentOS 7 tại đây.

Cài đặt Plugin BigBlueButtonBN

Download Plugin và lưu vào thư mục cài đặt Moodle trên Moodle server

curl https://moodle.org/plugins/download.php/17814/mod_bigbluebuttonbn_moodle35_2017101014.zip -o /var/www/moodle/mod/

Giải nén Plugin

cd /var/www/moodle/mod/ && unzip mod_bigbluebuttonbn_moodle35_2017101014.zip

Sau khi giải nén, Moodle sẽ tự động phát hiện Plugin mới, truy cập trang Admin của Moodle để cập nhật vào hệ thống Plugin mới này

Chọn Upgade Moodle database now

Sau đó chuyển đến trang cấu hình kết nối tới BBB server

ServerURL:

Serect key:

2 giá trị này các bạn xem từ console của BBB server sử dụng lệnh sau

bbb-conf --secret

URL: http://bbb.domain.com/bigbluebutton/
Secret: 1108d963788a3c2e26da93bd46627e11

Sau khi kết nối thành công, chúng ta có thể thêm các link từ BBB khi Turn Editing On các khóa học (Course)

 

 

 

Rate This Article

Leave A Comment?