Hướng Dẫn Cài Đặt Apache Solr

Chào Mọi Người.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt Apache Solr trên CentOS 7.

Giới Thiệu.

Apache Solr là một opensource search platform thuộc dự án Apache Lucene và được viết bằng Java.

Solr được đánh giá cao nhờ tính ổn định khả năng chịu lỗi, khả năng mở rộng.

Một số tính năng chính của Solr như :

  • Full-Text Search.
  • Realtime Indexing.
  • Hỗ trợ Admin Interface.
  • Hỗ trợ việc việc cài đặt Plugin.
  • ….

Mọi người có thể tìm hiểu thêm về Solr tại đây.

Cài Đặt.

Chuẩn Bị.

  • Một VPS/Server cài đặt CentOS 7.
  • Tài khoản Root hoặc có quyền sudo trên VPS/Server trên.

Cài Đặt.

Đầu tiên, ta sẽ tiến hành cài đặt Java và lsof lên VPS/Server.

yum install java-1.8.0-openjdk lsof -y

Ta có thể kiểm tra lại phiên bản của Java bằng câu lệnh sau :

java -version

Tiếp đến, ta sẽ tiến hành download Apache Solr, mọi người có thể lấy đường link download phiên bản mới nhất tại đây.

wget https://downloads.apache.org/lucene/solr/8.5.0/solr-8.5.0.tgz

Sau khi hoàn tất download Apache Solr, ta tiến hành giải nén.

tar xvf solr-8.5.0.tgz

Rồi chạy file Script cài đặt của Apache Solr tại thư mục “solr-8.5.0/bin/”, cụ thể sẽ như sau:

cd solr-8.5.0/bin/

./install_solr_service.sh ~/solr-8.5.0.tgz

Như vậy là Solr đã được cài đặt thành công, ta có thể tiến hành khởi động Solr.

systemctl start solr

systemctl status solr

Solr sau khi khởi động thì trang Dashboard sẽ chạy ở Port 8983, mọi người có thể kiểm tra lại bằng câu lệnh netstat.

Tiến theo ta có thể tiến hành tạo một một collection với tên “testcollection”.

su - solr -c "/opt/solr/bin/solr create -c testcollection -n data_driven_schema_configs"

Tiến hành truy cập vào Dashboard của Solr để kiểm tra lại ( Dashboard sẽ có địa chỉ như sau “IP:8903” ).

Bài viết của mình về cài đặt Apache Solr dựa theo kinh nghiệm và tìm hiểu tới đây là hết, cảm ơn mọi người đã theo dõi.

Tagged:

Rate This Article