Cài đặt Proxy server (Squid) trên CentOS

 1. Giới thiệu

  Squid là một phần mềm proxy server dùng cho việc lưu trữ cache và lọc nội dung web. Squid hỗ trợ các giao thức HTTP, HTTPS, FTP,… giúp bạn tiết kiệm băng thông và tăng tốc độ truy cập web.
  Nguyên tắc hoạt động của Squid là khi người dùng truy vấn đến 1 website thông qua Squid thì Squid sẽ kiểm tra xem nội dung trang web đó có được lưu trữ và có thay đổi không? Nếu đã có lưu trữ và không thay đổi thì Squid sẽ trả luôn nội dung đó cho người dùng mà không cần phải truy vấn đến địa chỉ website kia nữa. Điều này giúp quá trình duyệt web nhanh hơn rất nhiều.

 2. Cài đặt Squid trên CentOS

  Bước 1: Cài đặt Squid

  yum install -y squid

  Bước 2: start squid

  service squid start

  Bước 3: Thiết lập cấu hình trình duyệt web truy cập squid thông qua port 3128

  Đối với IE: Tools » Internet options »Connections » LAN settings » Chọn “Use a proxy server for your LAN” » điền IP của proxy server và port 3128
  Đối với Firefox: Options / Preferences » Advanced » Network » Settings » Chọn “Manual proxy configuration ” » điền IP của proxy server và port 3128
  Sau đó thử truy cập vào 1 trang web nào bất kỳ để kiểm tra, nếu gặp lỗi sau:

  Thì ta nên tắt SELINUX trên server.

  Cấu hình các domain không được phép truy cập

  Bước 1: Tạo file /etc/squid/blockedsites.squid và điền thông tin các domain không cho phép truy cập vào
  Bước 2: Mở file /etc/squid/squid.conf và tạo acl blocked site mới với kiểu acl là “dstdomain”
  Và thêm dòng “http_access deny blocksites” để http_section cấm truy cập các site trong blockedsites
  Vậy là chúng ta đã hoàn tất việc cài squid proxy và cấu hình chặn truy cập các domain được chỉ định
  Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

1 Comment

Leave A Comment?