Hướng dẫn trỏ file hosts

Chào Qúy Khách,

Kỹ thuật xin hướng dẫn trỏ file hosts giúp kiểm tra hoạt động của website trước khi trỏ IP hoặc đợi DNS cập nhật.

Bước 1: Tại máy tính cá nhân truy cập vào thư mục: C:\Windows\System32\drivers\etc

Unnamed QQ Screenshot20160901175029

Bước 2: Sử dụng một công cụ như notepad ++ đểmở file hosts lên

Unnamed QQ Screenshot20160901175237

Bước 3: Thêm IP và tên miền cần trỏ vào file hosts

Unnamed QQ Screenshot20160901175416

Bước 4: Lưu lại và tiến hành truy cập vào site để kiểm tra.

Chú ý:

– Sau khi kiểm tra xong nên xóa hoặc comment để tránh khi đổi qua IP khác vào site vẫn thấy tới IP cũ.

– Trường hợp không lưu được file hosts, có thể cut ra ngoài desktop sau đó thêm vào pase vào lại.

Chúc Qúy Khách thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?