Các tên miền cao cấp nhất dùng chung

Tên miền cấp cao nhất dùng chung (tiếng Anh: generic top-level domain, viết tắt là gTLD) là một tên miền cấp cao nhất được dùng (ít nhất theo lý thuyết) bởi một lớp các tổ chức cụ thể. Những tên miền này có từ 3 ký tự trở lên, và được đặt tên theo loại tổ chức mà chúng đại diện (ví dụ,.com cho tổ chức thương mại (commercial)). Hiện nay có những gTLD sau tồn tại (cũng có thể có .arpa, đôi khi cũng được xem là một gTLD):

 • .aero – dành cho công nghiệp vận tải hàng không
 • .biz – dành cho công việc kinh doanh
 • .cat – dành cho ngôn ngữ/văn hóa Catalan
 • .com – dành cho các tổ chức thương mại, nhưng không có hạn chế
 • .coop – dành cho các tổ chức hợp tác
 • .edu – dành cho các cơ sở giáo dục sau cấp 2
 • .gov – dành cho chính phủ và cơ quan đại diện tại Hoa Kỳ
 • .info – dành cho các trang thông tin, nhưng không có hạn chế
 • .int – dành cho các tổ chức quốc tế được thành lập theo hiệp ước
 • .jobs – dành cho các trang liên quan đến việc làm
 • .mil – dành cho quân đội Hoa Kỳ
 • .mobi – dành cho các trang chuyên về thiết bị di động
 • .museum – dành cho các nhà bảo tàng
 • .name – dành cho dòng họ và cá nhân
 • .net – nguyên thủy dành cho hạ tầng mạng, nay không có hạn chế
 • .org – nguyên thủy dành cho những tổ chức không xác định được rõ thuộc về tên miền dùng chung nào khác, nay không có hạn chế
 • .pro – dành cho những tổ chức chuyên nghiệp
 • .tel – dành cho những dịch vụ liên quan đến mạng điện thoại và Internet (được thêm ngày 2 tháng 3, 2007)
 • .travel – dành cho những công ty du lịch, hàng không, chủ khách sạng, cục du khách, v.v…
 • .xxx – dành cho web “đen”

Những gTLD sau đang được xem xét để công nhận, và có thể được thêm vào máy chủ tên gốc trong tương lai gần:

 • .asia – dành cho cộng đồng châu Á
 • .post – dành cho dịch vụ bưu chính
 • .geo – dành cho các trang có liên quan đến địa lý
 • .cym – dành cho ngôn ngữ/văn hóa xứ Wales

Rate This Article

Leave A Comment?