Hướng dẫn thay đổi tên miền website NukeViet

Chào các bạn,

Một vấn đề rất nhiều bạn gặp phải là sau khi chuyển mã nguồn website chạy NukeViet lên Hosting thì khi truy cập site tự động chuyển hướng về tên miền cũ, cụ thể ở đây là chuyển về localhost.

Tiến hành mở file /data/config/config_global.php tìm đến giá trị $global_config[‘my_domains’] = “yourdomain.com” và sửa giá trị trong dấu nháy đôi sau dấu bằng, thành domain mới của bạn.

Ví dụ: $global_config[‘my_domains’] = “123host.vn”

Đến đây, bạn mới chỉ “tạm thời” khai báo tên miền mới. Bây giờ bạn đã có thể truy cập website.

Tập tin config_global.php sẽ được làm mới mỗi lần lưu Cấu hình chung, các giá trị được đọc ra từ CSDL. Vậy nên, bạn cần môt lần nữa lưu domain mới này vào CSDL.

cau-hinh-chung-nukeviet

Truy cập ACP/Cấu hình/Cấu hình chung, tại Các domain chạy site, điền domain mới của bạn vào đây, nhấn Lưu ở cuối trang.

cac_domain_chay_site_nukeviet

Đến đây bạn đã hoàn tất việc thay đổi tên miền website chạy NukeViet. Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

1 Comment

  1. Páp

    đã đổi domain cho site nhưng khi vào trang chủ không được chỉ vào được trang admin thôi, giúp với

Leave A Comment?