Hướng dẫn cấu hình Zoho Mail

Chào Qúy Khách,

Kỹ thuật xin hướng dẫn cách cấu hình cơ bản trên hệ thống Zoho Mail.

1. Cấu hình Zoho Mail

Bước 1: Sau khi đã đăng ký tài khoản trên Zoho, Khách hàng tiến hành xác thực cho tên miền đăng ký bằng cách tạo một record CNAME với thông tin Zoho Mail đã cung cấp.

Unnamed QQ Screenshot20160904182159

Đăng nhập vào phần quản lý DNS của tên miền, tạo record CNAME như sau:

Unnamed QQ Screenshot20160904183053

Sau khi tạo xong vào lại Zoho Mail bấm Verify by CNAME.

Unnamed QQ Screenshot20160904182313

Bước 2: Sau khi xác thực xong, tiến hành cấu hình để gửi nhận mail. Khách hàng thực hiện từng bước theo chỉ dẫn của Zoho. Tạo Group bước này có bỏ qua hoặc tạo luôn nếu muốn.

Unnamed QQ Screenshot20160904182443

Unnamed QQ Screenshot20160904182623

Bước 3: Bước tiếp theo cần thiết nhất để cấu hình gửi nhận mail. Zoho Mail sẽ cung cấp 2 thông tin để cấu hình 2 record MX.

Unnamed QQ Screenshot20160904182905

Tiến hành truy cập vào phần quản lý DNS của tên miền, tạo thêm 2 record như mẫu:

Unnamed QQ Screenshot20160904183102

Bước 4: Bước này Zoho Mail cung cấp các thông tin để cấu hình mail trên các mail client.

Unnamed QQ Screenshot20160904183233

 

Bước 5: Kiểm tra gửi nhận mail.

Unnamed QQ Screenshot20160904183938

Gửi mail đi

Unnamed QQ Screenshot20160904183956

Mail đã đến được và vào inbox

Unnamed QQ Screenshot20160904184033

Nhận được mail phản hồi

2. Cấu hình record SPF và DKIM

Việc cấu hình record giúp xác thực mail, tranh mail bị rơi vào spam. Zoho Mail rất khuyến kích Khách hàng sử dụng 2 record này.

  • Tạo record DKIM: Là một phương thức để xác thực tính hợp lệ của một email. Mỗi mail khi gửi đi được gắn 1 khóa private key và sau đó được xác thực bên phía mail server nhận bằng một khóa public key được setup trong bản ghi DNS. Quá trình đảm bảo rằng mail gửi đi không bị thay đổi trong quá trình truyền dẫn. Nói cách khác, nó ngăn chặn ai đó có thể can thiệp vào email của bạn, thay đổi nó và sau đó gửi đi với nội dung mới.

Bước 1: Truy cập quản lý của Zoho Mail –> vào phần Org Settings –> Vào menu DomainKeys –> Điền tên record TXT –> Generate new record

Unnamed QQ Screenshot20160904200323Unnamed QQ Screenshot20160904200353

Bước 2: Vào phần quản lý DNS của tên miền thêm record TXT với các thông tin đã có

Unnamed QQ Screenshot20160904202821

Bước 3: Sau đó quay lại phần quản lý Zoho Mail –> Nhấn Start authentication –> đợi khoản 10 phút để Zoho cập nhật record.

  • Tạo record SPF: là một cách thức để xác nhận một email server có được phép gửi email dưới tên một domain nào đó không. Chẳng hạn như muốn email từ domain @123host.site chỉ có giá trị khi gửi từ địa chỉ IP 61.14.232.122, còn các mail server có IP khác đều là giả mạo và không được phép thì SPF sẽ thực hiện điều này. Khi đó mail server phía nhận sẽ tự động loại bỏ tất cả các email gửi dưới dạng @123host.site từ các địa chỉ không phải IP 61.14.232.122.

Bước 1: Đăng nhập vào phẩn quản lý DNS của tên miền.

Bước 2: Tạo bản ghi TXT với thông số như sau:

@    3600   TXT     v=spf1 include:zcsend.net ~all

Unnamed QQ Screenshot20160904192635

  • Record DMARC: Tiến một bước xa hơn so với DKIM và SPF khi nó cho phép quyền thiết lập một policy để loại bỏ (reject) hay cách ly một email từ một nguồn không rõ ràng hoặc không có độ tin cậy dựa trên kết quả của DKIM và SPF. DMARC cho phép ta nói với các Mail server phía bên nhận cách thức xử lý khi SPF hay DKIM failed hoặc không có. Dưới đây là môt mô tả cách thức SPF và DKIM cùng làm việc với DMARC.
    DMARC (1)

Chúc Qúy Khách thành công!

 

Rate This Article

Leave A Comment?