Hướng dẫn cấu hình DNS tại 123HOST

Chào Qúy Khách,

Hôm nay kỹ thuật xin hướng dẫn cách tạo – sửa  – xóa bản ghi trong mục cấu hình DNS của tên miền.

1. Giới thiệu các bản ghi

A. Bản ghi kiểu A
Bản ghi kiểu A được dùng để khai báo ánh xạ giữa tên của một máy tính trên mạng và địa chỉ IP tương ứng của nó. Nói cách khác, bản ghi kiểu A chỉ ra tên và điạ chỉ IP của một máy tính trên mạng.

Bản ghi kiểu A có cú pháp như sau:

domain TTL A <địa chỉ IP của host>

hoặc

@ TTL A <địa chỉ IP của host>

Unnamed QQ Screenshot20160820181748

B. Bản ghi CNAME
Bản ghi CNAME cho phép một máy tính có thể có nhiều tên. Nói cách khác bản ghi CNAME cho phép nhiều tên miền cùng trỏ đến một địa chỉ IP cho trước. Để có thể khai báo bản ghi CNAME, bắt buộc phải có bản ghi kiểu A để khai báo tên của máy. Tên miền được khai báo trong bản ghi kiểu A trỏ đến địa chỉ IP của máy được gọi là tên miền chính (canonical domain). Các tên miền khác muốn trỏ đến máy tính này phải được khai báo là bí danh của tên máy (alias domain).

Cú pháp của bản ghi CNAME:

alias-domain TTL CNAME canonical domain.

Unnamed QQ Screenshot20160820181948

C. Bản ghi MX
Bản ghi MX dùng để khai báo trạm chuyển tiếp thư điện tử của một tên miền. Ví dụ, để các thư điện tử có cấu trúc user@dangkhoa.name.vn được gửi đến trạm chuyển tiếp thư điện tử có tên mail.dangkhoa.name.vn , trên cơ sở dữ liệu của DNS cần khai báo bản ghi MX như sau:

@ TTL MX Priority domain

Unnamed QQ Screenshot20160820182251

D. Bản ghi TXT

Bản ghi TXT có một tên máy để bạn có thể gán các văn bản miễn phí một khu vực tên máy / cụ thể. Việc sử dụng phổ biến nhất cho TXT hồ sơ là để lưu trữ SPF (người gửi khung chính sách) các hồ sơ và để ngăn chặn các email được giả mạo xuất hiện được gửi từ bạn. Tham khảo cách tạo bản ghi TXT tại Đây

2. Hướng dẫn thêm – sửa – xóa bản ghi

Bước 1: Truy cập vào quản lý dịch vụ

Unnamed QQ Screenshot20160820180647

Bước 2: Chọn tên miền cần thực hiện

Unnamed QQ Screenshot20160820181013

Bước 3: Chọn quản lý DNS

Unnamed QQ Screenshot20160820181038

Bước 4: Thực hiện việc thêm – sửa – xóa tại đây:

  • Thêm bản ghi: điền các thông tin cần thiết vào khung –> Lưu lại

Unnamed QQ Screenshot20160820181200

  • Sửa bản ghi: Thay đổi thông tin trong khung bản ghi đã có –> Lưu lại

Unnamed QQ Screenshot20160820181246

  • Xóa bản ghi: Chọn bản ghi cần xóa –> nhấn vào biểu tượng như trong hình –> Lưu lại

Unnamed QQ Screenshot20160820181220

Chúc Qúy Khách thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?