Chẩn đoán sự cố mạng với MTR

Chào các Bạn,

Kỹ thuật xin hướng dẫn cài đặt và sử dụng MTR để chẩn đoán sự cố mạng

1: Cài đặt

# yum update

# yum install mtr

unnamed-qq-screenshot20160907235630

2. Cách sử dụng

Cú pháp dùng sử dụng như sau: mtr -rw [destination_host]

Ví dụ: mtr -rw 123host.vn hoặc mtr -rw 123.30.108.142

unnamed-qq-screenshot20160907235914

unnamed-qq-screenshot20160907235923

  • Cột thứ 1: Thứ tự các hop đi qua trên mạng
  • Cột thứ  2 là đường mà các gói tin đi qua cho tới khi đến đích.(Loss: là tỉ lệ % gói tin bị thất lạc trong quá trình di chuyển qua các đường khác nhau.)
  • Last, Avg, Best, Wrst: là độ trễ khi gói tin đi đến các điểm, tính bằng mili giây.

Từ đó giúp xác định được nguyên nhân và vị trí xảy ra sự cố trong quá trình truy cập đến địch.

Chúc các Bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?