Xem danh sách tài khoản tạm khóa trên WHM

Chào các bạn!

Trong bài viết này Kỹ thuật xin hướng dẫn các bạn xem danh sách tài khoản tạm khóa trên WHM.

Để xem danh sách các tài khoản tạm khóa các bạn làm như sau:

  1. Đăng nhập vào WHM
  2. Nhấn vào mục Account Information
  3. Nhấn chọn List Suspended Accounts. Tại đây các bạn có thể xem danh sách các tài khoản bị tạm khóa.

whm_list_suspended_accounts

Chúc các bạn thành công.

Rate This Article

Leave A Comment?