Giới hạn lưu lượng băng thông trên WHM

Chào các bạn!

Trong bài viết này Kỹ thuật xin hướng dẫn các bạn giới hạn lưu lượng băng thông trên WHM. Tính năng này cho phép bạn giới hạn lưu lượng băng thông sử dụng hàng tháng của tài khoản cPanel.

Để cấu hình tính năng này, các bạn làm như sau:

– Vào WHM chọn Account Functions -> Limit Bandwidth Usage.

– Chọn tài khoản muốn giới hạn băng thông.

whm_limit_bandwidth_01

– Chọn Limited để tiến hành điều chỉnh giới hạn số lượng Mb băng thông.

whm_limit_bandwidth_02

– Nhấn Change để thay đổi lưu lượng băng thông

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?