Hướng dẫn xem trạng thái các dịch vụ trên máy chủ WHM

Chào các bạn!

Trong bài viêt này Kỹ thuật xin hướng dẫn các bạn xem trạng thái các dịch vụ trên máy chủ WHM.

– Để xem trạng thái các dịch vụ được cài đặt trên server các bạn làm như sau:

  • Trang chủ WHM -> Server Status -> Service Status.

– Tại đây các bạn có thể thấy được trang thái các dịch vụ đang chạy trên server của các bạn.

  • Service Information: Hiện thị danh sách các dịch vụ đang chạy trên server.

whm_service_status_01

  • System Information: Hiển thị các thông số về hiệu suất của server.

whm_service_status_02

  • Disk Information: Hiển thị phần trăm dung lượng sử dụng của các phân vùng.

whm_service_status_03

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?