Hướng dẫn xem danh sách Parked Domain trên WHM

Chào các bạn!

Trong bài viết này Kỹ thuật xin hướng dẫn các bạn xem danh sách các parked domain trên WHM.

– Parked domain cho phép chúng ta chạy một website trên nhiều domain khác nhau. Parked domain là một domain khác với domain chính nhưng có cùng cấu trúc thư mục với domain chính.

– Ví dụ: ta có domain chính web1.vn chúng ta có thể tạo thêm một parked domain web2.com. Khi chúng ta truy cập địa chỉ web1.vn hoặc web2.com thì chúng ta sẽ nhận được nội dung giống nhau ở cả 2 domain trên

– Để xem danh sách các parked domain vào Account Information -> List Parked Domains. Bảng Parked Domain được hiển thị với tên domain – tên user – tên parked domains – trạng thái.

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

2 Comments

  1. Mai Hoa

    Cho mình hỏi, thế làm thế nào để tạo được Parked Domain trên WHM để có thể xem được danh sách.

Leave A Comment?