Hướng dẫn bắt buộc thay đổi mật khẩu tài khoản cPanel

Đây là tính năng cho phép bạn bắt buộc người dùng phải thay đổi mật khẩu sau khi đăng nhập thành công vào cPanel. Sau khi bạn thiết lập tính năng này , hệ thông sẽ nhắc nhở người dùng cPanel thay đổi mật khẩu khi họ đăng nhập vào cPanel vào lần kế tiếp. Hệ thống sẽ không cho phép người dùng truy cập vào các chức năng trên giao diện cPanel cho đến khi mật khẩu được thay đổi.

Để bắt buộc một người dùng cụ thể phải thay đổi mật khẩu của họ, bạn thực hiện các bước sau đây:

  • Đăng nhập vào WHM
  • Trong menu điều hướng bên trái nhân chọn Account Functions.
  • Nhấn vào nút Force Password Change.

  • Bạn sẽ nhìn thấy danh sách các tài khoản. Nhấn vào hộp chon bên dưới Forced? của tài khoản mà bạn muốn bắt buộc thay đổi mật khẩu.

  • Sau đó nhấn nút Submit. Bạn sẽ nhìn thấy thông báo thành công.

success

  • Kể từ thời điểm này, khi người dùng đăng nhập thành công vào cPanel, họ sẽ nhìn thấy thông báo “An administrator has requested you change your password.”

Chúc các bạn thành công.

Rate This Article

Leave A Comment?