Đặt lại mật khẩu cho tài khoản cPanel trên WHM

Chào các bạn!

Trong bài viết này Kỹ thuật xin hướng dẫn các bạn đặt lại mật khẩu tài khoản cPanel trên WHM.

Lưu ý: Tính năng này sẽ thiết lập lại mật khẩu cho cPanel và các tài khoản FTP chính.

  • Đăng nhập vào WHM
  • Tìm kiếm Account Functions

  • Tiếp theo nhấn vào Password Modification

  • Chọn tên miền hoặc tên người dùng của tài khoản cần đặt lại mật khẩu

  • Nhập mật khẩu mới vào và nhấn Change Password để đổi mật khẩu

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?