Hướng dẫn tùy chỉnh upload size PHP trên CPANEL

Most Helpful Article

Trong PHP có một số tham số cấu hình để điều chỉnh giới hạn tối đa của file upload cho phép. Mặc định tham số này rất nhỏ. Hosting tại 123HOST cho phép khách hàng linh động điều chỉnh hầu như tất cả các tham số cấu hình của PHP. Bài viết này hướng dẫn các bạn điều chỉnh tăng giảm tham số giới hạn tối đa lưu lượng file upload này. Cụ thể như sau:

Bước 1: Vào phần cấu hình phiên bản PHP – Select PHP Version

– Đăng nhập CPANEL

– Nhấp “Select PHP Version” ( xem hình sau)

– Nhấp chuột chọn Options ( Xem hình sau)

Bước 2: Điều chỉnh tham số PHP upload_max_filesize và post_max_size tại hosting

– Nhấp chuột chọn dung lượng cần thay đổi là “upload_max_filesize” và “post_max_size” ( Xem hình sau)

– Sau cùng hệ thống tự lưu và thông báo (xem hình sau)

 

Rate This Article

Leave A Comment?