Hướng dẫn thay đổi mật khẩu user email doanh nghiệp

Giới thiệu

Bài viết hướng dẫn bạn thay đổi mật khẩu email của gói email doanh nghiệp nhanh chóng, dễ dàng hướng dẫn trực quan. Khi bạn có nhu cầu muốn thay đổi mật khẩu khởi tạo trước đó hoặc thay đổi mật khẩu để bảo mật hơn. Bài viết này sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề này.

Để khởi tạo các user email bạn có thể tham khảo bài viết này.

Tham khảo dịch vụ email doanh nghiệp 123HOST hoặc đăng ký dịch vụ bạn truy cập link.

Hướng dẫn

Để thay đổi mật khẩu email bạn có 2 cách:

Cách 1: Thay đổi thông qua giao diện webmail.

Bước 1: Truy cập vào link https://mail01.123host.vn/webmail/login/ và đăng nhập với user, mật khẩu của email này.

Bước 2: Kích chọn mũi tên xuống bên gốc phải user -> Settings(Cài đặt)

Chọn Password Change ( Thay đổi mật khẩu)

Bước 3: Nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới -> Change Password ( Thay đổi mật khẩu).

Cách 2: Thay đổi thông qua giao diện quản trị email của bạn.

Để thực hiện cách này bạn tham khảo bài viết tại link.

Kết luận

Trong trường hợp thay đổi gặp khó khăn, bạn vui lòng cung cấp mật khẩu cần thay đổi qua kênh hỗ trợ, kỹ thuật sẽ thay đổi giúp cho bạn.

Mật khẩu đặt bạn nên đặt mật khẩu mạnh. Mật khẩu mạnh là mật khẩu dài tối thiểu 8 ký tự gồm ít nhất 1 ký tự hoa, 1 ký tự thường, 1 ký tự đặc biệt (%,$,*,&…vv) và ít nhất 1 ký tự số. Bạn có thể dùng trang https://passwordsgenerator.net/ để random mật khẩu.

 

Rate This Article

Leave A Comment?