Hướng dẫn cấu hình địa chỉ IPv6 trên CentOS

Chào các bạn,

Trong bài viết này, Kỹ thuật xin hướng dẫn các bạn cấu hình địa chỉ IPv6 trên CentOS.

Bước 1:

Mở file /etc/sysconfig/network

# vi /etc/sysconfig/network

Thêm vào nội dung sau:

NETWORKING_IPV6=yes

Sau khi thêm xong, bạn sẽ thấy như hình dưới:

ipv6_01

Bước 2:

Mở file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Thêm vào nội dung sau:

IPV6INIT=yes
IPV6ADDR=<IPv6-IP-Address>
IPV6_DEFAULTGW=<IPv6-IP-Gateway-Address>

Sau khi thêm xong, bạn sẽ thấy như hình bên dưới:

ipv6_02

Giải thích các thông số:

  • NETWORKING_IPV6=yes|no – Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa IPv6
  • IPV6INIT=yes|no – Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa cấu hình IPv6 cho tất cả interface
  • IPV6ADDR=2001:df3:5c00:552:f000:0:5:123/112 – Chỉ định một địa chỉ IPv6 tĩnh
  • IPV6_DEFAULTGW=2001:0df3:5c00:0552:0000:0000:0000:0001 – Địa chỉ IPv6 của Default Gateway

Bước 3:

Khởi động lại network:

# service network restart

Bước 4: 

Kiểm tra cấu hình ip card mạng:

ipv6_03

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?