Giới thiệu về RAID

Chào các bạn,

Trong bài viết này, Kỹ thuật sẽ giới thiệu với các bạn RAID là gì? Có bao nhiêu chuẩn RAID.

RAID (RedundantArrays of Independent Disks) là hình thức ghép nhiều ổ cứng vật lý thành một hệ ổ cứng có chức năng gia tăng tốc độ đọc/ghi dữ liệu nhằm tăng thêm sự an toàn của dữ liệu chứa trên hệ thống đĩa hoặc kết hợp cả hai yếu tố trên.

Có 3 loại RAID:

 • Software RAID: Sử dụng phần mềm để thiết lập RAID
 • Hardware RAID: Là RAID do phần cứng điều khiển
 • Fake RAID: Dùng để thiết lập RAID trong BIOS bên ngoài Windows

Trong tất cả các sơ đồ bên dưới:

 • A, B, C, D, E và F – đại diện cho blocks
 • p1, p2 và p3 – đại diện cho parity

RAID LEVEL 0raid-0

Sau đây là những điểm quan trọng cần ghi nhớ đối với RAID level 0.

 • Tối thiểu 2 ổ đĩa cứng.
 • Hiệu suất cực cao.
 • Không có tính dự phòng (không ánh xạ, không phân vùng).
 • Không sử dụng RAID level 0 cho các hệ thống quan trọng.
 • Dung lượng = tổng dung lượng các ổ đĩa.

RAID LEVEL 1

raid-1

Sau đây là những điểm quan trọng cần ghi nhớ đối với RAID level 1.

 • Tối thiểu 2 ổ đĩa cứng.
 • Hiệu suất tốt.
 • Dự phòng cao.
 • Dung lượng của n ổ đĩa cung như 1 ổ đĩa.

RAID LEVEL 5

raid-5

Sau đây là những điểm quan trọng cần ghi nhớ đối với RAID level 5.

 • Tối thiểu 3 ổ đĩa cứng.
 • Hiệu suất tốt.
 • Dự phòng tốt.
 • Dung lượng = tổng dung lượng các ổ đĩa – dung lượng 1 ổ đĩa.

RAID LEVEL 10

raid10

Sau đây là những điểm quan trọng cần ghi nhớ đối với RAID level 10.

 • Tối thiểu 4 ổ đĩa cứng.
 • Hiệu suất tuyệt vời.
 • Dự phòng tuyệt vời.
 • Nếu bạn có nhiều kinh phí thì đây là sự lựa chọn tốt nhất cho bất kỳ hệ thống nào.

Cảm ơn các bạn!

Rate This Article

Leave A Comment?