Hướng dẫn xử lý lỗi 0x80070020 khi khởi động trang web trên IIS

Chào các bạn,

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách xử lý lỗi 0x80070020 khi khởi động trang web trên IIS.

Lỗi bạn gặp phải sẽ như hình dưới:

Lỗi này có nghĩa là đang có một tiến trình khác đang chạy port web mà bạn đang cố gắng khởi động.

Ví dụ trang web của bạn muốn khởi động chạy port 80, khi bạn khởi động lên gặp lỗi này thì có nghĩa là đang có một ứng dụng khác cũng đang chạy port 80, chúng ta cần tìm ra ứng dụng đó và tắt hoặc đổi port của nó đi thì mới có thể khởi động trang web mà bạn muốn ở port 80 được.

Lỗi này tương tự với port 443 nếu bạn cài SSL cho trang web.

Để giải quyết lỗi này, trước tiên bạn cần phải tìm được ứng dụng đang chạy port 80 hoặc 443.

Mở giao diện cmd bằng cách: Start > Run, gõ vào cmd và enter. Một giao diện gõ lệnh cmd sẽ hiện ra.

Trong giao diện đó, bạn gõ lệnh sau:

netstat -aon | find ":80"

netstat -aon | find ":443"

Những lệnh trên sẽ cho bạn biết được PID của process đang chạy port 80, 443.

Thông tin hiển thị ra màn hình sẽ như sau:

TCP    0.0.0.0:80            0.0.0.0:0              LISTENING       3604

TCP    0.0.0.0:443           0.0.0.0:0              LISTENING       3320

Cột cuối cùng chính là PID.

Với PID này, bạn mở Task Manager lên và tìm process với PID đó.

Lúc này bạn có thể End Process này đi để có thể khởi động trang web của bạn chạy port 80, 443 như ý muốn.

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?